Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra fortsatt mjölka sina kunder under 2016

Vi på Småspararguiden kan avslöja att Allra fortsatt mjölka sina kunder på c:a 107 Mkr under 2016 genom sitt bolag i Dubai.
Källa: Småspararguiden