Nordea fasträntebevis – ett fiffigt sätt för banken att öka sina intäkter?

Småspararjouren


Gillar du vårt arbete? Stötta oss på Patreon!


FRÅGA: jag har fått ett förslag att köpa/investera i Nordeas fasträntebevis 5 st om 200 tkr nu undrar jag om det är ett bra val för mig eller om det är ett fiffigt sätt för banken att öka sina intäkter. Det gäller fem FRB om vardera 200 tkr:

  1. Ericsson 3
  2. Fortum 2
  3. Stora Enso 2
  4. Telenor
  5. Whirlpool 2

Summa 1 mille. Förslag på bra alternativ?

SVAR: Nordeas fasträntebevis är exempel på strukturerade produkter. Huvudegenskaperna för en strukturerad produkt är att de är krångligare och dyrare än annat sparande. Även om fasträntebevis tillhör de enklare strukturerade produkterna är de fortfarande något vi avråder från!

Om strukturerade produkter i allmänhet

Vårt sjätte budord lyder: investera inte i saker du inte förstår. Strukturerade produkter utmärker sig som produkter som konstrueras av finansingenjörer, har en begränsad livslängd, låg omsättning på andrahandsmarknaden och höga kostnader. Båda synliga och dolda sådana. Kritiken är bred från finansbranschens experter.

Vad innebär ett fasträntebevis?

Nordeas informationssida om räntebevis finner vi en del allmän information men på grund av någon bug kan vi inte se kurslistan med de nu tillgängliga värdepapperen.

Likheten med företagsobligationer

Räntebevis påminner mycket om företagsobligationer på så sätt att du får en ränta på ditt kapital och att du bär en kreditrisk. Kreditrisk betyder att motparten, det bolag som du, i princip, lånar ut dina pengar till, inte kan betala tillbaka. Skillnaden mellan en företagsobligation och ett räntebevis är att emittenten inte är företaget utan Nordea. Som kund förlorar du dina pengar både om bolaget går i konkurs och om Nordea går i konkurs. Det är naturligtvis mer osannolikt att Nordea får ekonomiska problem men innebär hursomhelst högre risk.

Räntebevisen är kopplade till enskilda bolag eller till ett index. Precis som för aktiemarknaden blir risken lägre när man blandar in fler bolag och formar ett index. I det här fallet handlar det om fem olika räntebevis mot enskilda bolag vilket ger en förhållandevis hög koncentrationsrisk.

Börshandlade

En fördel som Nordea lyfter är att räntebevis är börshandlade så att det skall gå att köpa och sälja dem när du vill. “Under normala marknadsförhållanden” friskriver sig Nordea dock. I en stressad marknad kanske du inte kan hitta någon som vill köpa dina räntebevis om du behöver få loss dina pengar. Eftersom löptiden är femårig bör du vara ganska säger på att du inte behöver dina pengar de närmsta åren för att över huvud taget överväga alternativet.

Likviditet och spreadkostnad

Bara för att det går att köpa och sälja betyder inte det att du får ett rimligt pris. Handel i aktier sker globalt varje sekund. Handel i komplexa svenska räntebevis från Nordea säljs nog inte ens dagligen, vilket leder till att marknadspriset kan vara luddigt och att köpare och säljare inte har samma syn. Då riskerar varje transaktion att bli dyr när du måste acceptera en dålig deal. Det här kallas på fikonspråk spreadkostnad.

“Bevis är komplexa”

Nordea säger det själva i produktinformationen:

Avkastningsstrukturen för bevis är ibland komplex och kan innehålla matematiska formler eller samband som för en investerare kan vara svåra att förstå och jämföra med andra investeringsalternativ. Förhållandet mellan risk och avkastning kan dessutom vara svårt att utvärdera. Innan du köper ett bevis bör du sätta dig in i hur det fungerar. På sidorna 81-225 i Grundprospektet beskrivs hur avkastning och ränta bestäms, liksom andra viktiga funktioner, för olika bevis. För att få en helhetsbild av beviset bör du läsa de Slutliga Villkoren och Grundprospektet.

Nordeas produktinformation för fasträntebevis

Vi läser inte 144 sidor om hur avkastning och ränta bestäms om ingen betalar oss en hygglig timlön för besväret och tycker inte att det är värt din tid heller. Behövs det 144 sidor för att bestämma det sambandet är det en alldeles för krånglig produkt.

Avgift

Som vid alla köp av strukturerade produkter tillkommer ett courtage. Ovanpå det också en produktionsavgift på 0,6% per år. 

Nyhet för oss att Nordea säljer fasträntebevis

Även om Nordea har tonat ned försäljningen av strukturerade produkter så finns den uppenbarligen kvar i någon omfattning. Det här är första gången vi har talas om att en säljare erbjuder Nordeas fasträntebevis. 

Vad skall man göra istället?

Om du tror på de nämnda bolagens framgång skulle vi hellre rekommendera att köpa aktier i bolagen. Och vill du ha en trygg ränta skulle vi hellre investera i ett sparkonto. Eftersom vi inte tycker att man skall spekulera i enskilda bolag hänvisar vi i vanlig ordning till att fördela ditt sparande i en del global indexfond på ISK och en del sparkonto beroende på hur lång sparhorisont du har.


Den här verksamheten finns tack vare DITT frivilliga ekonomiska bidrag.

Vi står på din sida i finansdjungeln. Vi drar ner byxorna på finansaktörer som gynnar sig själva på kundernas bekostnad. Dessutom ger våra artiklar och guider dig och andra begripliga, enkla och vetenskapligt förankrade råd om ekonomi, sparande och pensioner.

Du kan vara med och bidra via Swish på 123 648 44 48 eller stötta månadsvis via Patreon.

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är ansvarig utgivare och grävande skribent för Småspararguiden.se, expert i SR Plånboken i P1, tidigare riskexpert på Finansinspektionen och risk- och hedgefondanalytiker. Patrick jobbar också som oberoende rådgivare i egen verksamhet. Läs mer om honom här.