Vad tycker Småspararguiden om klimatbytet.se?

Småspararjouren

FRÅGA: Är det här ett bra initiativ www.klimatbytet.se? Ni rekommenderar ju annars AP7 Såfa som vad jag förstår inte har hållbarhetsprofil?

SVAR: Bra fråga som tyvärr inte har ett enkelt svar. AP7 har valt ett annat sätt än det klimatbytet.se förespråkar för att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi kan hjälpa till att belysa de olika metoderna, men vi tycker att det är väldigt svårt att avgöra vilken strategi som ger mest klimatnytta. Det vi kan säga är att båda metoderna kan ha positiva effekter, men att de är små i jämförelse med effekterna av att avstå klimatskadlig konsumtion. Vi rekommenderar den som är intresserad att verkligen läsa på och ta ställning till att man tror på den metod klimatbytet.se förespråkar. Risken är annars stor att initiativ som detta bara blir ett modernt avlatsbrev där man köper sig fri från sin klimatångest utan att varken förstå om man får klimatnytta för pengarna eller hur mycket pension det kostar.

Hur Småspararguiden ser på hållbart och klimatsmart sparande

Vi gjorde ett försök för ett tag sedan att sammanfatta olika sätt att spara hållbart och klimatsmart och vår slutsats var att det var svårt att ge enkla råd.

Den metod man kan använda på Pensionsmyndigheten.se är att välja bort bolag som gör dåliga saker. Det finns argument för att det indirekt kan ha en liten effekt, men den är knappast stor. Det är lätt att tänka att det här är jättemycket pengar och då borde det ha jättestor effekt. Tyvärr är det dock så att undvikandet av bolag med hög klimatpåverkan inte har så stor betydelse.

Ur klimatsynpunkt tror* vi fortfarande att det är mer bra än dåligt att välja bort bolag som sysslar med klimatskadlig verksamhet. Så länge som man väljer någorlunda billiga fonder när man byter bort AP7 Såfa vill vi inte heller avråda från att följa klimatbytets rekommendationer. Man bör dock vara medveten om att klimatnyttan är väldigt liten jämfört med att avstå klimatskadlig konsumtion. Man bör också vara medveten om att AP7 Såfa också jobbar med hållbarhets- och klimatfrågor, men har valt en annan strategi än att välja bort bolag.

AP7 Såfa och hållbarhetsfrågor

Att välja bort dåliga bolag är dock inte det enda sättet att arbeta med hållbarhetsfrågor. AP7 Såfa har valt en annan strategi, men att säga att de inte har en hållbarhetsprofil tycker vi är lite missvisande.

Den strategi AP7 har valt är att istället försöka använda sin aktieägarmakt för att påverka bolagen de äger. Det gör de tex genom att driva hållbarhetsfrågor på bolagens årsstämmor och ha dialog med bolagen. De väljer också bort bolag, men inte hela branscher utan bolag som de tycker sköter sig extra dåligt. AP7 redogör för sitt hållbarhetsarbete på sin egen hemsida.

Vår analys av den här metoden är att den har potentiell större effekt än att välja bort dåliga bolag, men att det beror helt på hur väl man genomför den. Ett oljebolag kommer knappast sluta vara ett oljebolag för att en del investerare väljer bort dem. Om de däremot kan göra en del befintliga och potentiella aktieägare nöjda genom en viss satsning på CCS-teknik finns det åtminstone en viss chans att saker blir lite bättre.

Nackdelen med den här strategin är att den är helt beroende av att man gör ett bra jobb i att analysera bolagen och ha en dialog med dem. Det är lättare att konstatera att ett oljebolag är ett oljebolag än att förstå hur de bäst kan bli aningen mindre dåliga och övertala dem att göra det. Risken är att det är lätt att hävda att man gör detta, men svårt för en utomstående att säga om man gör det bra. Det kan därför användas som ett enkelt frikort i hållbarhetsfrågan som i praktiken inte kostar särskilt mycket.

AP7 Såfa har bättre förutsättningar än de flesta att lyckas med detta eftersom de är så pass stora. Huruvida de gör det bra eller inte kan vi tyvärr inte bedöma. Vi har pratat kort med dem och fick ett bra och seriöst intryck, men vi skulle behöva göra en betydligt mer omfattande analys än så för att kunna uttala oss med någon säkerhet.

Det ska också tilläggas att en del av de bolag som väljer bort dåliga bolag också arbetar med någon form av påverkansarbete. Dock inte alla och det är svårt att avgöra enbart genom att använda de nya filter på Pensionsmyndigheten.se som klimatbytet förespråkar.

Vår slutsats är alltså att vi inte kan avgöra om det har en bättre klimat- eller hållbarhetseffekt att följa rekommendationerna från klimatbytet.se. Det vi kan säga är att båda metoderna har en marginell och indirekt klimateffekt, men att det finns stor och tydlig finansiell effekt i form av högre pension på grund av lägre avgifter och lägre skatt. Och rent ekonomiskt är AP7 Såfa bäst. Vi har därför valt att fortsätta lyfta fram den i våra allmänna rekommendationer.

Om klimatbytet.se

Vi passade också på att läsa om personerna bakom kampanjen. Som luttrade cyniker trodde vi förstås att det var ytterligare en kampanj från fondbolagens förening för att få folk att välja dyrare fonder, men det verkar vara ett genuint projekt som drivs av klimatengagerade IT-, PR- och CSR-människor. Vi blir glada över att det finns sådant engagemang för att lösa klimatfrågan och vill absolut inte såga dem. Vi kan dock inte låta bli att påpeka att man ska ta deras finansiella råd med en stor nypa salt. De skriver t.ex. att man bör “titta på fondernas värdeutveckling”, men nämner inte någonting om att hålla ned avgifterna.

Det stämmer dåligt med den finansiella forskningen som visar att historisk värdeutveckling säger väldigt lite om framtida värdeutveckling medan avgifterna är helt avgörande. Vi rekommenderar våra läsare att göra tvärt om. Titta INTE på fondernas historiska värdeutveckling, utan titta på avgiften!

Tänk på detta om du ändå väljer att byta

Om du tror mer på exkluderingsstrategin än på AP7:s påverkansstrategi och därför väljer att byta så gäller det att byta till en fond som inte är alltför dålig för din framtida pension.

Som vanligt är vårt råd för alla med minst 10 år kvar till pensionen att välja den billigaste globala aktiefond du kan hitta. När du har kommit in på Pensionsmyndighetens sida för fondbyte ska du förstås börja med att koppla på de etiska filter du tycker är viktiga. Det är ju hela poängen med bytet. Därefter rekommenderar vi att välja “Aktiefonder” under “Fondtyp” samt “Global” under kategori. Sedan väljer du fonden med lägst avgift av de du får fram.

Är du närmare pensionen eller redan pensionär rekommenderar vi i de flesta fall samma sak. Här behöver man dock fundera på helheten i sparandet och det kan finnas anledning att ha en viss andel räntefonder. Om du känner dig osäker kan det vara värt att ta hjälp av någon oberoende rådgivare. Vi erbjuder Finansterapi ifall du behöver hjälp.

Frågan om hållbarhet engagerar och är intressant. Vi kommer därför försöka följa upp det här inlägget med intervjuer med AP7 och Klimatbytets talespersoner. Håll utkik i vårt nyhetsbrev!


* Vi har inte försökt räkna på att nyttan faktiskt överstiger klimatkostnaden för den el man använder när man genomför bytet, men det tror vi nog ändå att det gör.

** Man kan också ta med generationsfonder om man vill. De ger 100% aktier när man har långt till pensionen för att sedan fasa in räntefonder när man närmar sig pensionen.

Pensionsräddaren

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.

 • Maria Johansson

  Jag vill inte behöva läsa på och välja mellan avgift, risk o avkastning. Jag vill enkelt bara kryssa bort fossilindustri, vapen, droger, porr och landgrabbing i Globala Syd. Så får experterna maximera min pension efter jag valt bort det jag inte vill bidra till. Varför kan det inte fungera så istället?

  • En utav tankarna med Småspararguiden är att vi vill göra det så lätt vi kan för Småsparare så att man kan ägna sig åt roligare saker. Det där med avgift, risk och avkastning kan vi enkelt ge råd kring.

   Där vi uppmanar dig att läsa på är när det gäller hållbarhetsarbetet. Det gör vi dels för att det handlar mer om personlig preferens och dels för att vi helt enkelt inte tycker att vi kan så mycket att vi kan säga tvärsäkert vad som är bäst.

   Om du har bestämt dig för exkluderingsstrategin när det gäller hållbarhet och vet vad du vill exkludera kan vi dock utan problem hjälpa dig att maximera din pension efter det. Tyvärr har vi inget tekniskt stöd för att du ska kunna göra det enkelt och smidigt digitalt, men om du vill boka in dig för finansterapi så kan vi hjälpa till.

  • Mårten Thorslund

   Håller med dig Maria. Och det är fler som gör, läs hela den vakna/fria delen av världen, kommer gå det håll du och Klimatbytet bestämt sig för. Dels eftersom de fossila tillgångarna är på väg att nå sin topp men de står fortsatt (2018) för 85 % av all världens energianvändning (läs därmed ekonomin i princip) – och denna cykel som är motsatsen till cirkulär leder till att vi sågar av den gren vi kollektivt sitter på.
   Det kommer gå mkt fort nu. Åt endera avgrunden eller mot en omställning.

   Tanken som jag förstått det med Klimatbytet är att: 1) göra det lätt att göra rätt 2) minimera klimatskadlig verksamhet som annars per default våra PPM-pengar ligger investerade i 3) spara och minimera finansiellt risk enligt ovan idag och framöver f f a. Funktionalitet och datan kring detta står staten för via PPM).

   Att i det läget som ni gör Småspararguiden hänvisa till att detta inte har en påverkan på stora fonder är fel och inbilskt. Låg CO2 risk, enligt funktionen som OBS är ett filter som statliga Premiepensionsmyndigheten skapar inte Klimatbytet, är ett av de främsta spartips som kan ges av någon. Att minimera CO2-exponering är att minimera finansiell risk för individ och samhälle.
   Det ökar allas chanser att få ut sina pengar och en hållbar framtid ö h t . AP7 kommer ställa om på samma sätt inom kort eller möta sotdöden med de som ligger kvar med hög CO2-exponering/risk.
   Det borde därför vara Småspararguidens fokus att informera om detta då det ligger i ert och era användares intresse att läsa på och informera alla om den ekonomiska verklighet som tidigare rått inte längre gäller.

   Ekonomin är en del av ett stabilt klimat och en fungerande ekologi, inte tvärtom. Därmed är samhället som sådant underställt ett fungerande klimat och det är så bråttom att ställa om vårt system (läs ekonomin etc) att vi inte har tid att avvakta och hänvisa till AP7 och andras hållbarhetsredovisning etc.
   Det är enkelt och binärt: anting har man låg CO2-exponering och därmed låg risk för småspararna, eller så har man det inte. AP7 har det inte. Alla som inte har det kommer få ställa om snabbt eller få se sig omsprungna av andra – in no time.

   • Hej Mårten,

    Vi ser att du försöker att argumentera för två saker:

    1. Det är finansiellt bättre (lägre risk) att välja bort bolag med hög CO2-risk

    2. Det är bättre för klimatet att välja bort bolag med hög CO2-risk

    För att punkt 1 ska stämma kräver att finansmarknaden övervärderar bolag med hög CO2-risk. Det kan man förstås spekulera i, men vi väljer den tråkiga linjen och utgår från att den bästa värdering av ett aktiepris som finns att tillgå är marknadspriserna. Vi vet inte riktigt vem du är, men vi är i allmänhet skeptiska när de dyker upp folk som tror att de kan värdera aktiepriser bättre än experterna. Precis som att vi skulle vara skeptiska om du hävdade att du var bättre än Zlatan på fotboll.

    Fråga 2 ser vi att du antar i ditt resonemang, men vi hittar inte riktigt några argument. Exkluderingsstrategin har en effekt, men den är indirekt och väldigt liten. Huruvida den är större än effekten av AP7’s påverkansstrategi tycker vi är svårt att säga. Det är vår huvudpoäng ovan. Har du några argument i den frågan får du gärna bidra. Som du märker tycker vi själva att den är svår och hör gärna fler tankar.

    /Andreas