Förvaltningsavgift

Ordlista


Behöver du hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Den avgift, eller prislapp, fondbolaget/banken har på sin fond. Pengarna skall finansiera bolagets/bankens administrativa kostnader för löner, informationsgivning, analyser, tillstånd m.m. Avgiften anges oftast i procent och dras från investerarnas kapital med 1/365-del per dag. Eftersom det kan förekomma andra typer av avgifter som drabbar investerarna finns ytterligare ett avgiftsmått som kallas årlig avgift där fler avgifter lyfts fram.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.