Efter våra avslöjanden: Solidar går i graven

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


I torsdags kom så sista andetaget från skojarbolaget Solidar. Den sista fonden har avvecklats, pensionsspararna har fått sina slantar skickade till den statliga fonden AP7 Såfa och verksamheten läggs ned.

Avslöjade, avstängda, bötfällda och utkastade

I december 2017 kunde vi avslöja hur företrädare för pensionsbolaget Solidar gjort gemensam sak med de brottsmisstänkta personerna i Allra.

En vecka senare valde Pensionsmyndigheten att köpstoppa Solidars fonder. Senare under våren kunde Finansinspektionen bekräfta våra misstankar om att Solidar handlat finansiella produkter till överpris och därmed mjölkat sina kunder på 33 Mkr för egen vinning. Från myndighetens rapport kunde vi läsa att:

De regler som Solidar har brutit mot tillhör de mest centrala regler som ett fondbolag är skyldigt att följa. Reglerna är grundläggande för att upprätthålla skyddet för fondandelsägarna och förtroendet för marknaden.

Finansinspektionen utfärdade en varning och en bot på 10 Mkr. Egentligen hade de velat se ett högre belopp men resonerade sig fram till att det hade varit för tufft för bolaget att klara.

Med hänsyn till hur allvarliga överträdelserna är anser Finansinspektionen att en sanktionsavgift på 25 miljoner kronor skulle vara motiverad utifrån de äldre bestämmelserna och 30 miljoner kronor utifrån de nu gällande bestämmelserna. Med hänsyn till de konsekvenser som så höga avgifter skulle få för Solidars ekonomiska förhållanden finner dock Finansinspektionen skäl att låta avgiften stanna på tio miljoner kronor.

Snart därefter blev fonderna också utslängda av Pensionsmyndigheten.

Men det var inte brottsligt att sno andras pengar

I efterhand kunde DI berätta att Ekobrottsmyndigheten redan haft en förundersökning mot Solidars företrädare för brottet grov trolöshet mot huvudman. Ärendet lades dock ned i oktober 2017 då det inte gick att styrka att det var brottsligt att mjölka spararna på 33 Mkr.

Solidar lyckades INTE “göra en Ålandsbanken”

När man som Solidar ägnat mycket tid och energi på att lura in sparare i usla fonder finns det på finansskojarspråk ett värde i “stocken”. Dvs alla icke ont anande konsumenter och deras pengar som man kan plocka ut avgifter från. Om man som oseriöst fondbolag misstänker att man kommer få pisk av myndigheterna finns det ju en risk att man tappar hela stocken och att kunderna tvångsflyttas till det trygga statliga alternativet. I fallet Allra gjordes det ju en finfin deal där de sålde sin stock till Ålandsbanken som därmed kunde fortsätta plocka avgifter ur samma kunder några varv till. En anonym källa berättade för oss att Solidar har försökt sälja sin stock till andra bolag men inte lyckats. Solidar förnekade dock detta.

Nu är det slutskojat för Solidar

I torsdags kom beskedet, den sista av Solidars fonder löstes in, och pengarna flyttas till statliga AP7 Såfa. Expressen kan också berätta, i kontakt med Solidars VD, att verksamheten läggs ned. Inte en dag för tidigt, tycker vi.

Spararna ligger nu tryggt hos staten och vi hoppas att Finansinspektionen lägger företrädarnas namn på minnet om de skulle få för sig att söka nya tillstånd i finansbranschen.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.