Varning för Kapitalgruppen!

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Vi har på kort tid fått in flera frågor från läsare om rådgivningsföretaget Kapitalgruppen. Vi ser alla varningssignaler för ett bolag som använder oseriösa säljmetoder, försöker sälja dåliga produkter och hamnar på myndigheternas radar.

Kapitalgruppen i Skandinavien AB är ett bolag stationerat i Helsingborg som sysslar med finansiell rådgivning och försäkringsförmedling. Enligt årsredovisningen finns 10 anställda som omsätter 20 Mkr per år. Efter att vi både träffat rådgivningskunder samt haft flera läsare som hört av sig till oss och frågat om deras verksamhet är seriös tyckte vi att det var läge att gå in lite mer på djupet. Efter en sedvanlig granskning kan vi sammanfatta fyra anledningar att hålla sig borta:

  • Kapitalgruppen är inte oberoende utan försörjer sig på provisioner. Detta leder ofrånkomligt till intressekonflikter där man som kund inte kan vara säker på om det är säljarens eller kundens bästa som står i fokus. Det är tyvärr vanligt men fortfarande något man bör undvika.
  • På sin hemsida berättar Kapitalgruppen glatt att de säljer strukturerade produkter som är ökända för att vara dyra, riskfyllda och komplexa.
  • Kapitalgruppen marknadsför sig genom telefonförsäljning. På sin Google Business-sida lämnar ett par missnöjda kunder recensioner där de haft negativa upplevelser om det. Dessutom finns en anmälan till Konsumentverket för olämplig säljmetod.
  • Hos ARN finns tre processer mot Kapitalgruppen där konsumenter varit missnöjda, inte fått gehör från företaget och därför vänt sig till nämnden. Samtliga fick avslag men vittnar om att produkterna som sålts varit dyra och komplicerade och sannolikt gynnat säljaren mer än kunden.

Nedan redogör vi i mer detalj vad vi funnit.

Ordet som saknas: “oberoende”

Det intressanta för oss är inte att bolaget på sin hemsida föredömligt redovisar att de har tillstånd hos Finansinspektionen och licenser hos branschorganisationerna, för det säger tyvärr väldigt lite om hur bra råd som lämnas. Det intressanta är istället vad de inte skriver. Nyckelordet som saknas är nämligen “oberoende” eftersom det är ett skyddat ord som bara får användas om man också är det. Det här tyder på att Kapitalgruppens verksamhet finansieras av någon form av provisioner från de produkter som säljs, vilket i sin tur leder till samma osunda intressekonflikter som Finansinspektionen varnat för i 14 år i rad. Det blir alltså viktigt för dig som kund att sortera vilka råd som gynnar rådgivaren och vilka som är bra för dig.

Säljer gärna strukturerade produkter

Vi har länge beklagat oss över att ett av finansbranschens lågvattenmärken, strukturerade produkter, är oskäligt dyra, riskabla och komplexa för konsumenter.

Skärmdump från Finansinspektionens Youtube med Småspararguidens pratbubbla

Trots det säljs de in flitigt av oseriösa aktörer. Nyligen blev finansbolaget Exceed av med sitt tillstånd i huvudsak för att de sålt just den här typen av produkter.

Såhär lät det då:

Exceed har gett råd till kunder, många gånger äldre personer, att investera sina sparpengar i mycket komplexa och riskfyllda produkter utan att säkerställa att kunderna haft nödvändig kunskap om de stora riskerna. Ett annat exempel är att den information som Exceed lämnat till sina kunder om avgifter varit direkt missvisande.

Finansinspektionen

Kapitalgruppen stoltserar glatt med att sälja samma typer av produkter, vilket är en stor varningsflagga.

Skärmdump från Kapitalgruppens hemsida

Företaget agerar också anknutet ombud till bolaget Svensk Värdepappersservice som ägs av företaget Strukturinvest som har samma affärsmodell som Exceed. Vi har haft Strukturinvest på vår skitlista i ett par år.

Upprepade rapporter om oseriös telefonförsäljning

En annan viktig varningsflagg när vi granskar finansbolag är vilka försäljningsmetoder de använder. Kända ekobrottslingar som Falcon Funds och Allra baserade hela sin verksamhet på att lura in kunder genom telefonförsäljning. Även Exceed gjorde det, vilket min pappa fick uppleva.

När vi undersökte frågan om telefonförsäljning i finansbranschen ligger marknadspriset på att locka in en kund på ett möte på c:a 2000 kr. Till det kommer att de lägger mycket tid på själva mötena. Då förstår man att produkterna måste vara dyra för att kunna finansiera säljarna. 

På Kapitalgruppens Google Business-sida lämnar folk omdömen som vittnar om just telefonförsäljning.

Skärmdump från Kapitalgruppens Google Business-sida

Dessutom finns en anmälan till Konsumentverket:

Anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden

ARN, Allmänna reklamationsnämnden, hanterar ärenden där konsument och företag inte har kommit överens. Kapitalgruppen förekommer tre gånger i deras register där konsumenter yrkat på skadestånd för vårdslös rådgivning. I två av fallen har Kapitalgruppens säljare lurat in konsumenten i strukturerade produkter. I det tredje fallet har en dyr kapitalförsäkring sålts in i ett utländskt försäkringsbolag, något som inte tillfört något annat än sämre villkor och högre avgifter. I samtliga fall avslås konsumenternas krav vilket enligt oss är ett rejält underbetyg till konsumentskyddet.

Utdrag från beslut hos ARN gällande Kapitalgruppen

Enligt vår erfarenhet är det synnerligen mycket att ha tre anmälningar på en sådan liten verksamhet då det dessutom lär finnas ett mörkertal där konsumenter nått förlikning, inte känner till möjligheten att klaga eller helt enkelt inte orkar av olika skäl. Detta baserar vi på att vi hjälpt många konsumenter utreda rätten till skadestånd.

Granskar vi en konkurrent?

I viss mån är Kapitalgruppen konkurrenter till oss. Vi sysslar båda med att prata med kunder om deras privatekonomi. Enligt vår mening är visserligen skillnaderna större än likheterna. Vi tar betalt får vår tid, är oberoende och ger råd. Kapitalgruppen säljer produkter som de i sin tur erhåller provisioner på. Försäljning och rådgivning är olika saker även om de tyvärr allt för ofta blandas ihop.

Kritiken vi lyfter här är inte hemlig utan fullt tillgänglig för var och en att ta del av hos myndigheterna. Tyvärr dyker de inte upp när man googlar, varför en kund som vill kontrollera om en rådgivare är seriös har ett litet arbete framför sig. Vi har nu gjort det jobbet åt framtida frågeställare och hänvisar alla som blir avskräckta till att vända sig till någon oberoende rådgivare istället. Oss eller någon av de handfull andra som finns.

Vi har ringt och mailat till Kapitalgruppen för en kommentar men inte fått något svar.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.