Måste man spara extra till pensionen?

Småspararjouren


Behöver du hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Hej!

Min fråga gäller privat pensionssparande (ISK) och hur mycket man egentligen behöver spara. En fråga som kanske har desto många svar, men min tes är att man möjligtvis inte behöver spara så mycket. Rätta mig om jag har fel!

Ofta ser man rekommendationer om att spara privat till pensionen, då allmän pension och eventuell tjänstepension inte kommer räcka. Jag jobbar inom regiondriven verksamhet och har tjänstepension via KPA (AKAP-KL). Jag har fondförsäkring med 100 % aktier. Min nuvarande bruttolön är 43900 kr, således precis över 7,5 inkomstbasbelopp som är gränsen för ytterligare 30 % pensionsavsättning på det överstigande beloppet (dessförinnan 4,5 %). Enligt minpension kommer jag ha ha en pension på 22300 kr före skatt, allt annat lika, vilket motsvarar 51 % av nuvarande bruttolön. Detta är dock beräknat med en förväntad avkastning på 2,1 % (standard på minpension). Ändrar man prognosen till 6 % (inflationsjusterat från 8 %) blir prognosen istället 35000, vilket motsvarar 80 % av min nuvarande lön. 80 % av bruttolönen är en vanlig siffra som nämns att sikta på när man går i pension.

Är medveten om att varje situation måste analyseras individuellt när det gäller pension. Det finns olika kollektivavtal, även om de i mångt och mycket liknar varandra. Mycket kan hända under livets gång och jag förstår att det är en extra säkerhet att pensionsspara privat. Men att generellt säga att alla måste spara för att få tillräcklig pension känns missvisande, eller? Ökar ens lön får man ju också större pensionsavsättningar i tjänstepensionen. Ökar jag min bruttolön till 50000 kr blir min förväntade pension 44200 kr med 6 % avkastning, vilket motsvarar 88 % av bruttolönen. SEB rekommenderar att en 30-åring bör spara 5 % av lönen för att få en tillräcklig pension. Bör det betraktas som reklam för deras fonder?

Glömde säga att jag är 30 år och har jobbat heltid från 26 års ålder, vilket är mycket relevant information för frågan.

Tacksam för er syn på frågan!

SVAR: Hej,

Tack för en bra fråga. Och till stor del bra svar :).

Vi gillar att koka ned svåra och komplexa frågor till lättbegripliga råd när det går, men i det här fallet är det svårt. Vi håller med om det du skriver och kan tillägga följande:

  1. Ditt antagande om högre avkastning bygger på att man har pengarna i aktiefonder och har låga avgifter. I de stora kollektivavtalen hamnar man tyvärr i traditionell förvaltning och där tror inte vi att man kommer att få 6% i real (exkl inflation) avkastning. Anledningen till att du har 100% aktier i KAP-KL är för att du är påläst och flyttat över pengarna till en fondförsäkring.  Det är därför vi tjatar så om vikten av att välja aktiefonder för långsiktigt sparande. Särskilt när man är ung är det här kanske viktigare än att spara extra – och så mycket billigare. 
  2. Minpension gör mycket försiktiga antaganden om avgifter och skatter i sin prognos. Schablonen för skatten är 0,6%. För tjänstepension utanför kollektivavtal är schablonen 1,5% i avgifter. I de senare fallen blir skatt och avgifter alltså totalt 2,1%. Som du påpekar råkar 2,1% också vara detsamma som minpensions standardmässiga antagandet om avkastning. Om vi tänker oss att den simulerade avkastningen är avkastning utöver inflationen blir antagandet alltså att det inte blir någon värdetillväxt över huvud taget (utöver inflationen). Tyvärr är en kostnad på 2,1% inte fullständigt orealistiskt för en del pensionssparare, men för den som följer våra råd leder det till en grov underskattning av den långsiktiga avkastningen. För den som har lyckats undvika försäkringsavgifter och följer våra fondråd blir den totala avgiften ofta så låg som 0,2%. Skatten är i dagsläget är 0,08% men kan komma att höjas när det allmänna ränteläget stiger.
  3. Det du möjligtvis missar är att du räknar i förhållande till din nuvarande lön. Om världen fortsätter som den har gjort de senaste hundra åren kommer vi också ha en tillväxt i samhället som gör att både din och andras reala (efter inflation) löner kommer att vara betydligt högre den dagen du går i pension. Du kanske kommer att ha en helt ok levnadsstandard med dagens mått mätt om du inte tar höjd för det, men du kommer att känna dig ganska fattig både i relation till den lön du hade strax före pension och vad dina kompisar har. Om du jämför med någon som går i pension nu och som tjänade ganska bra 1986 så kan du tänka att hen har råd med en 20 tums TV och vinylspelare, men att det ändå kan kännas lite fattigt när de flesta andra nuförtiden också har en egen dator hemma, en smart telefon och en microvågsugn*. När minpension.se kommer fram till sina 2,1% tänker de sig också att de har korrigerat inte bara för inflationen utan också för en allmän löneutveckling i samhället på 1,8% per år**. Om du ska tänka så bör du dra ned ditt avkastningsantagande ett par procent när du gör din prognos (å andra sidan har du förhoppningsvis lägre avgifter som delvis kompenserar). 
  4. Vad som är en tillräckligt hög pension är väldigt individuellt, men det är också ganska svårt att veta hur man vill leva som 70-åring när man är 40 år. Har du t.ex. barn så kan du nog räkna med betydligt lägre utgifter när barnen har flyttat hemifrån och då klarar man sig kanske med mindre än 80% av lönen. 
  5. Det som verkligen är en anledning att spara extra är om man har haft längre perioder utanför arbetsmarknaden i vuxen ålder eller har jobbat utan tjänstepension. Här är vår lista över anledningar att vara orolig.

Vi är lite präktiga och tycker att det är bra att bygga upp ett långsiktigt sparkapital om man har möjlighet. Det är bra att ha om livet skiter sig på något sätt och gör man inte det får man en bra pension. Att alla måste spara 5% av lönen till pensionen tycker vi dock är att ta i. 

Pensionsgurun Staffan Ström (som inte heller har intresse av att sälja fonder privat) säger något liknande här:

Nej, du måste inte spara privat för att kunna leva på pensionen. Men om du har få år på arbets­marknaden, saknar tjänste­pension, vill kunna gå tidigt i pension eller vill ha lite mer att röra dig med är det en bra idé att spara själv.[…] Att spara privat ger såklart ett extra tillskott. Men vikten av privat pensionssparande överdrivs ofta. Idag kommer bara var hundrade pensions­­krona från privat pensions­försäkring, trots att det hård­såldes på 70-, 80- och 90-talen.

*Exemplet är kanske inte jättebra valt då jag har för mig att prisutvecklingen på elektronik varit rätt förmånlig för konsumenterna och fast telefoni också kostade en del (jag har inte kollat upp prisutvecklingen för just de produkterna), men poängen är att levnadsstandarden ökar, nya uppfinningar blir något som alla har och att en levnadsstandard som kändes hög 1986 knappast gör det idag.

** Det de gör är alltså egentligen att de försöker räkna ut din procent av slutlönen och sedan räknar tillbaka till kronor genom att multiplicera med din nuvarande lön. Om du läser din pensionsprognos på det sätt som är tänkt ska du alltså tänka dig att den prognos du ser ska försöka fånga hur det skulle kännas idag att gå från din nuvarande inkomst till det prognosen anger.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.