Ekobrottsmyndigheten offentliggör bevismaterial, förhörsprotokoll och vittnesuppgifter

Ekobrottsmyndigheten offentliggör bevismaterial, förhörsprotokoll och vittnesuppgifter. Här framgår att Ernstberger ljugit i tidigare intervjuer. Tidigare anställda vittnar också om instruktioner att “visa fel värden” och “dölja avgifter”.
Källa: Småspararguiden