Länsförsäkringars pensionsflyttbonus – en pangdeal?

Blogg


Behöver du hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Länsförsäkringar erbjuder just nu upp till 3% i bonus om du flyttar din tjänstepension till dem. Länsförsäkringar vill bara sälja till dig som betalar höga avgifter idag och för dig är erbjudandet bra. Däremot är det antagligen ännu bättre att flytta till Avanza eller Nordnet. Anmärkningsvärt är att pressavdelningen och säljarna haft motstridiga budskap.

Den här texten är en helt omarbetad version av det första inlägget som vi publicerade den 22:a februari. Anledningen till omarbetningen är att vi har fått fram mycket mer information nu. 

Sammanfattning

Länsförsäkringars erbjudande kommer med en rad begränsningar. Det gäller bara tjänstepension utanför kollektivavtal och för att få så mycket som 3% i flyttavgift måste du ha minst 750 000 kr att flytta.

Det Länsförsäkringar verkar göra är att de tar reda på vad du betalar för avgifter idag och erbjuder dig någonting som är billigare än det, men dyrare än vad du får om du istället flyttar till Avanza eller Nordnet. Det positiva här är att de inte lurar in dig i sämre villkor än du har idag. Vi som redan har flyttat vår tjänstepension till Avanza eller Nordnet och därför inte betalar några försäkringsavgifter idag får rådet från Länsförsäkringar att inte flytta, och det ska de ha beröm för även om det kan tyckas självklart. Vi avråder därför inte från att utnyttja erbjudandet, men konstaterar också att det antagligen blir ännu bättre om du flyttar till Avanza eller Nordnet och följer våra råd. 

Tänk också på att det är viktigt att välja rätt fond efter flytten. Vi rekommenderar fonden Länsförsäkringar Global Indexnära. Om du är nära pension kan du möjligtvis komplettera med en billig räntefond. 

Om du flyttar pengarna får du också träffa Länsförsäkringars “rådgivare”. Vår bild av deras rådgivning är att den är bättre och mer seriös än det mesta annat i branschen, men den är inte oberoende och du kommer fortfarande att hamna i lite dyrare fonder än vad vi rekommenderar. 

Sammantaget är bilden att Länsförsäkringar sitter fast i en affärsmodell som vi inte tycker gynnar dig som kund, men att de ändå på flera sätt hanterar intressekonflikterna bättre än många andra. 

Det som solkar ned bilden lite är att Länsförsäkringars pressavdelning påstår att det går att välja ett självserviceerbjudande där man slipper både “rådgivning” och försäkringsavgift, men att det erbjudandet inte verkar finnas i verkligheten när man pratar med säljorganisationen. När jag själv testade processen förväntade de sig också att jag skulle kryssa i att jag har tagit del av information som jag aldrig fått.

3% bara för vissa

3% flyttkompensation låter bra – och det är det också – men det är långt ifrån alla som faktiskt får 3%. 

 1. Erbjudandet gäller bara tjänstepension utanför kollektivavtal. I Sverige jobbar på arbetsplatser med kollektivavtal och därmed är det mesta av tjänstepensionen utanför erbjudandet. 
 2. För att du ska få 3% i flyttbonus behöver du ha minst 750 000 kr att flytta. Har du mer än 250 000 kr kan du få 1,5% och har du mindre än så får du ingen bonus alls. 

Se upp för försäkringsavgiften

Nästa fråga är hur höga avgifter du betalar när du väl har flyttat till Länsförsäkringar. Det här är tyvärr ingen enkel fråga att svara på. I de flesta sammanhang är vi vana vid att saker och ting har en prislapp som är samma för alla köpare. Så fungerar det tyvärr inte när det gäller pensioner. 

I tjänstepensionen betalar du ofta avgifter i dubbla led. Dels betalar du avgifter för själva fonderna och dels betalar du något som kallas försäkringsavgift på hela kapitalet oavsett hur det är placerat. Det är den här avgiften som inte har någon tydlig prislapp hos de flesta försäkringsbolag utan principen är snarare ofta att ta ut så hög avgift som möjligt av varje kund. 

Vad vi tror att Länsförsäkringar gör i praktiken är att de tittar på vad du som kund betalar idag för de pensioner du ska flytta och erbjuder dig ett något lägre pris (läs vidare för att se hur vi har kommit fram till det). Har du tillräckligt bra villkor idag försöker de istället avstyra affären.

Det positiva här är att det blir bättre för dig som kund än om du sitter kvar. Tycker du att alltihop blir för svårt och krångligt om du istället ska räkna på om det är bättre att flytta någon annanstans så blir vårt råd därför att hellre köra på med Länsförsäkringar än att skjuta upp frågan på obestämd framtid. 

Samtidigt går det inte heller att säga hur bra det blir. Har du höga avgifter idag riskerar du att gå från jättedyrt och jättedåligt, till halvdyrt och halvdåligt. Enligt Länsförsäkringars pressavdelning är den maximala försäkringsavgiften du kan få betala 0,55%. Vi har varit i kontakt med en läsare som hade två pensioner med en försäkringsavgift på 0,48% respektive 0,55%. Hen blev erbjuden 0,45% av Länsförsäkringar vilket ju är en liten förbättring, men inte jättestor.  Om man räknar in flyttbonusen också och räknar med att fondvalen åtminstone inte blir sämre är det fortfarande ett steg framåt.

En försäkringsavgift på 0,55% eller 0,45% ska dock jämföras med att den blir 0% om du flyttar till Avanza eller Nordnet. För att få flyttbonusen blir du bunden i tre år vilket för vår kund betyder att hen hinner betala 1,35% i försäkringsavgift. Eftersom hen har tillräckligt mycket pengar för att få fulla 3% i flyttbonus betyder det att om hen flyttar vidare till Avanza eller Nordnet om tre år har hen ändå tjänat drygt 1,5% på affären. Ligger hen kvar i tio år hade det däremot varit bättre att flytta till Avanza eller Nordnet.

Som vi skriver längre ned hävdar Länsförsäkringars pressavdelning också att det går att få en försäkring helt utan avgifter om du väljer ett så kallat “självserviceerbjudande” utan rådgivning. Skulle det här stämma finns det väldigt mycket pengar att tjäna om du klarar dig utan att träffa en säljare. Problemet är att det här erbjudandet är något som säljorganisationen i praktiken inte erbjuder. Vill du försöka tjata dig igenom för att få det får du gärna försöka (och gärna återkoppla till oss hur det gick), men det verkar vara för svårt för att vi ska ge det som råd.

Var noga med att välja fonder

Om du flyttar dina pengar till Länsförsäkringar är fondutbudet tillräckligt bra – om du följer våra råd. Är du under 55 år kommer vi att rekommendera dig att ha alla dina pengar i fonden Länsförsäkringar Global Indexnära. Och det är samma fond till samma pris oavsett om pengarna finns hos Länsförsäkringar, Avanza eller Nordnet. 

Notera dock att det är ett stort “om” här. Jag (Andreas) lyckades till slut tjata till mig en flyttblankett för att få självserviceerbjudandet och då skulle jag ha hamnat i fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans vilket hade varit oerhört dåligt för mig. Dels för att det är en blandfond som är helt fel för mig som har långt till pension och bör ha en ren aktiefond och dels för att den har en jättehög avgift på 1,41%. 

Att ha dyra och dåliga standardval för den som inte orkar välja själv är ett klassiskt branschtrick som även Avanza och Nordnet kör med så det här gäller det att vara vaken på oavsett var du flyttar. 

Hur fungerar Länsförsäkringars Rådgivning?

Om du inte lyckas tjata dig till självserviceerbjudandet ingår “rådgivning”. Här ska vi vara tydliga med att vi är partiska. Vi startade för att vi var upprörda över att branschens säljare kallar sig för rådgivare och numera erbjuder vi själva oberoende rådgivning. Det betyder alltså att våra incitament är att övertyga dig om att köpa rådgivning av oss istället om du behöver den. Med detta sagt så skriver vi ändå vad vi tycker. 

Rådgivning i pensions- och sparvärlden brukar betyda att du träffar en säljare som säljer på dig de fonder som hen själv och hens arbetsgivare tjänar mest på. Ibland är det bankens/försäkringsbolagets egna fonder och ibland är det andra dyra fonder som de får provision på. 

Länsförsäkringars rådgivning är så klart inte heller oberoende och på så sätt skiljer sig inte rådgivningen från om du frågar en säljare i en klädbutik vilken klänning du ska köpa. Detta sagt så kan både fond- och klänningsförsäljning göras mer eller mindre kundvänligt. 

Vår bild är att Länsförsäkringar ändå tillhör de bolag som hanterar de här intressekonflikterna bäst. Vi har pratat med en anonym rådgivare/säljare på Länsförsäkringar som säger att hen och hens kollegor inte ens får veta hur mycket kickback/provision Länsförsäkringar får på olika fonder och att de absolut inte får högre bonus om de säljer dyra fonder (vilket inte är ovanligt i branschen). Den rådgivare vi har pratat med menar att hen oftast rekommenderar sina kunder att lägga det mesta av sina pengar i billiga indexfonder – vilket är precis vad vi rekommenderar. 

Hen skriver också att hen ibland ger rådet att placera en del av pengarna i aktivt förvaltade fonder med rimlig prissättning och som överpresterat mot index historiskt. Det här avråder vi ifrån och vi tycker att det finns omfattande bevis för att historisk avkastning i princip inte säger någonting om vad som kommer att gå bra i framtiden. Även om vi tror att det blir lika dyrt och dåligt för dig som kund oavsett historisk avkastning, har vi dock betydligt större respekt för den rådgivare som gör en ordentlig analys av historisk avkastning och rekommenderar en extern fond än en rådgivare som rekommenderar bankens/försäkringsbolagets egna fonder som både är dyra och har presterat dåligt. 

Enligt vår anonyma källa rekommenderar hen heller sällan att investera hela beloppet i sådana här fonder utan ser dem som ett komplement till indexfonder vilket gör att avgiften som helhet inte blir så farligt hög. Åtminstone inte jämfört med vad du kan råka ut för hos många andra.

Om det här stämmer betyder det att det åtminstone blir bättre om du följer råden du får än om du ligger kvar i Länsförsäkringas standardval. Fondvalen blir också bättre än om du väljer Avanza eller Nordnet och ligger kvar i deras standardval. 

Därutöver kan rådgivningen vara till viss hjälp när du väl ska ta ut pensionen då du kan få hjälp med om du behöver efterlevandeskydd, hur du bäst tar ut pensionen, etc. Vi rekommenderar förstås fortfarande vår egen oberoende rådgivning eller våra kompisar Kollberg & Enqvist som erbjuder en mer omfattande pensionsplanering, men det är mycket möjligt att det är bättre att prata med Länsförsäkringars rådgivare än att inte ta hjälp alls. 

Vi kan förstås inte vara säkra på att du alltid får så här vettig rådgivning hos Länsförsäkringar utifrån vad en rådgivare hos dem själv säger, men vi har fått ytterligare någon indikation som pekar i samma riktning så det är åtminstone mycket möjligt att det stämmer. Om du som läsare har erfarenheter som bekräftar eller dementerar den bilden får du gärna höra av dig. 

Tänk på det här om du funderar över erbjudandet?

Sammanfattningsvis är det antagligen en bra idé att flytta, men tänk på följande:

 1. Det blir troligtvis ännu bättre om du flytta till Avanza eller Nordnet istället. Och det är inte heller särskilt mycket svårare. Åtminstone inte om du väljer Nordnet som hjälper dig att hitta dina pensioner och flytta dem på samma sätt som Länsförsäkringar gör. 
 2. Se till att välja rätt fonder. Det är väldigt viktigt – oavsett om du flyttar till Länsförsäkringar eller väljer Avanza eller Nordnet istället. 

Gratisalternativet som kanske finns

Sedan vi först blev uppmärksammade på det här erbjudandet har vi försökt förstå hur villkoren ser ut och framförallt vad försäkringsavgiften egentligen är. Det har vi gjort genom att själva agera som vilken kund som helst, haft kontakt med en annan potentiell kund och genom att prata med pressavdelningen som Småspararguiden. Informationen har varit svårtillgänglig, motsägelsefull och på gränsen till vilseledande. Så här har det gått hittills:

 1. Vi började med att fylla i formuläret i erbjudandet med kontaktuppgifter. När ingen hade kontaktat oss på ett par dagar tog vi själva kontakt via Länsförsäkringars chat.
 2. I chatten på Länsförsäkringars hemsida fick jag prata med en person i kundtjänsten. Hen kunde inte svara på frågan själv, men gav oss ett nummer till den avdelning som skulle kunna hjälpa oss. Alltså inte det allmänna kundtjänstnumret utan ett nummer som skulle gå till någon som kunde svara på frågan. 
 3. Vi ringde numret och kom fram nästan direkt (pluspoäng för det). Där fick vi prata med en mycket trevlig person, men vad försäkringsavgiften var kunde han inte svara på. Han erbjöd sig att ta vårt telefonnummer så att en rådgivare (dvs säljare) kunde ringa upp oss. Han frågade också efter personnummer vilket vi tyckte var lite märkligt, men vi uppgav det ändå snällt. 
 4. Kort efter samtalet fick vi mail och sms där vi uppmanades att godkänna en informationsfullmakt. En informationsfullmakt innebär att man ger Länsförsäkringar rätt att kolla vad man har för tjänstepension på andra ställen så att de kan se vad jag kan flytta. Nu är jag (Andreas) personligen inte så rädd för att ge ut en informationsfullmakt eftersom jag vet att de inte kan flytta några pengar med hjälp av den. Jag fyllde därför snällt i den, men det är ändå lite anmärkningsvärt att den person jag pratade med inte nämnde någonting alls om någon fullmakt i samtalet utan bara bad om personnummer och skickade ut en begäran om att jag skulle fylla i den. 
 5. När det hade gått två arbetsdagar sedan telefonsamtalet och ifylld fullmakt och någon rådgivare har fortfarande inte hade ringt tog vi snabbspåret att ställa frågan till pressavdelningen som lät meddela att det beror på vilken servicegrad man väljer, men att det går att välja ett alternativ utan försäkringsavgift. 
 6. Några veckor senare hörde en säljare till slut av sig. Hen sa att eftersom jag (Andreas) bara hade pension hos Nordnet* utan försäkringsavgift så kunde hen inte ge mig något bra erbjudande. Jag frågade flera gånger om jag inte kunde få ett alternativ utan försäkringsavgift, men fick ett något luddigt nej till svar. Dvs inte ett “nej, det går aldrig”, men ett nej som handlade om att det krävde godkännande från det lokala länsbolaget och att det krävde att det gick genom min arbetsgivare på ett sätt som jag inte begrep. Och då jobbar jag ändå med de här frågorna. 
 7. I telefonsamtalet ville jag verka som en lagom okunnig kund så jag sa inget om vad pressavdelningen hade sagt. Dagen efter skickade jag dock ett mail där jag, fortfarande utan att nämna pressavdelningen, skrev att jag hade hört talas om ett självserviceupplägg utan kostnad. På det fick jag följande svar:

  Som jag nämnde när vi talades vid så kan vår avdelning Försäljning & Flyttstöd inte ge dig ett avtal med 0% i kapitalkostnad likt det du har hos Nordnet. Däremot kan Företag som ansluter sina anställda teckna ett så kallat Självserviceupplägg. Beslutet  där ligger dock i det lokala Länsbolaget. Efter att ha stämt av med LF-Stockholm har min avdelning fått ok med ett självserviceavtal. Det innebär att vi skulle bistå med blanketter resten får du hantera själv.
 8. Det här var ju inte riktigt vad pressavdelningen sa så vi skrev till dem igen och fick följande svar

  Majoriteten av våra kunder vill ha rådgivning och det är också vårt standarderbjudande. För kunder som inte önskar någon form av rådgivning erbjuder vi en lösning utan försäkringsavgift (ingen kapitalavgift) i vårt så kallade självserviceerbjudande. Efter de frågor ni ställt till oss ser vi nu över hur vi kan förtydliga informationen om erbjudandet på vår hemsida och vilka alternativ som finns.

  Efter ytterligare frågor skrev de även:

  Tyvärr så har du fått bristfällig information när du kontaktat vår säljorganisation. Det är givetvis väldigt olyckligt och därför håller vi på att förtydliga vad som gäller.

  Vi kan inte veta vad som har hänt hos Länsförsäkringar, men vi betraktar det som mest troligt att säljarna fått instruktioner att inte sälja självserviceerbjudandet men att Länsförsäkringar inte står för det. 
 9. I min kommunikation med säljaren tackade jag ja till blanketter och ställde en föjdfråga. Jag fick blankett men inte svar. 
 10. I blanketten stod att jag ska kryssa i att jag har tagit del av någonting som heter förköpsinformation. Förköpsinformation är någonting försäkringsbolaget måste tillhandahålla enligt lag innan jag tecknar försäkringen och de ska vara ganska omfattande så att jag kan se vilka villkor jag får. Jag har dock inte sett någon förköpsinformation och i blanketten fanns ingen referens. Efter ytterligare något mail fick jag till slut förköpsinformationen.
 11. I förköpsinformationen pratas det om “Friplan självservice”. Det nämns dock inte alls på blanketten. På blanketten finns däremot en ikryssad ruta “flexipris” efter vilken det står 0. Efter fråga från mig bekräftar Länsförsäkringar att det är detsamma som “Friplan självservice”.

Sammanfattningsvis tror jag nu att jag har lyckats få både flyttbonusen och 0 i försäkringsavgift (jag har dock inte skickat in blanketten än), men det är det även för oss som är experter väldigt svårt både att få ta del av självserviceerbjudandet och av avtalsvillkoren. Det är därför vi är lite försiktiga när det gäller att rekommendera dig som läsare att försöka komma åt det här erbjudandet. 

* Min pension hos Avanza kunde de inte ens se vilket antagligen beror på att Avanza sticker ut genom att vara dåliga på att dela med sig av information. 

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.