Finansinspektionen straffar skojarna på Exceed

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Ett av finansbranschens värsta skojarbolag Exceed Capital fick imorse en straffavgift på 3,5 Mkr av Finansinspektionen för bristfälliga rutiner. Det är hög tid att bolaget granskas men att straffas för bristfälliga rutiner (och inte för att blåsa sina kunder på orimliga avgifter och idiotiska produkter) är som att bli stoppad i 200 km/h på motorvägen och betala böter för att säkerhetsbältet inte var på. Här berättar vi varför.

Exceed utmärker sig som skojare

Fyra exempel på varför vi avråder från att anlita Exceed:

Bolaget allierar sig med finansskurkar

Under 2013 slogs Exceed ihop med bolaget Svenska Garantiprodukter och köpte senare upp Oak Capital som nu utreds för grova finansbrott i Allra-skandalen. Svenska Garantiprodukter sysslar med finansbranschens vanligaste verktyg för att blåsa småsparare: strukturerade produkter. En sparform som inte en enda oberoende rådgivare skulla ta i med tång då de med hög komplexitet döljer höga avgifter. Deras VD under 2014 Christer Swaretz är inblandad i Allra-skandalen med kopplingar till både Allra och Oak Capital.

Intressekonflikterna

Exceeds verksamhet baseras på att rekommendera och förmedla andra företags sparande. Genom att erbjuda gratis föreläsningar och rådgivningsmöten lockas sparare att tro att de får hjälp när de i själva verket hänvisas till dyra aktivt förvaltade fonder eller komplicerade strukturerade produkter. På bolagets hemsida har de publicerat ett dokument på 8 sidor (!) där de nyktert redovisar dessa intressekonflikter.

Courtagedelning, rabatter från fondbolag och provisioner är incitament från tredje man som medför risken att Bolaget vid rådgivning av produkter val av fondbolag väljer det som är mest gynnsamt för Bolaget/rådgivaren istället för det bästa alternativet för kunden. Intressekonflikten hanteras genom att Bolaget dels fastställt en riktlinje för hur rådgivningsprocessen ska gå till som alla rådgivare måste följa, dels genom att kunderna informeras om att Bolaget erhåller ersättning från tredje man. Bolaget har inte något ägarintresse eller annat ekonomiskt intresse i någon leverantör av finansiella instrument eller försäkringsprodukter.

Föredömligt att det redovisas, men knappast något som spararna läser eller förstår. Finansinspektionen har vid upprepade tillfällen ondgjort sig över att konsumenterna inte klarar av att värdera dessa intressekonflikter. Problemen kvarstår.

Ledande personer med kopplingar till usla bolag och tjänster

Vad bör du som kund till Exceed göra?

  1. Gråt inte över spilld mjölk.
  2. Säg upp all kontakt med bolaget och särskilt eventuella fullmakter.
  3. Kika igenom vår Sparguide och Fondguide så kanske du kan ta makten över ditt sparande själv utan att betala onödiga årliga avgifter?
  4. Ta annars hjälp av någon oberoende rådgivare eller rådfråga Konsumentverket.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.