Nordea svarar på vår kritik

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Nordeas pressavdelning var inte nöjd med att dyka upp på vår skitlista två år i rad och har därför svarat på vår kritik. Här lägger vi fram Nordeas svar, vår analys och varför vi troligen kommer se Nordeas fonder på listan även nästa år. 

Nordeas mail till oss

Två dagar efter att vi publicerade vår årliga lista över finansbranschens värsta skitprodukter fick vi ett mail från Nordeas Senior Communicator & Press Officer.

Vi har tagit del av er nya ranking där Nordeas Strategafonder får kritik. Nordea välkomnar granskningar av det slag som Småspararguiden gör, det är dock viktigt att granskningen görs saklig och korrekt. Förra året besvarade vi er undersökning till media och belyste även ett viktigt faktafel. Det skulle givetvis även ha säkerställts att den informationen nådde er. Med tanke på att det upprepas i år förstår jag att så inte var fallet. Hoppas att nedan kan förklara varför vi tycker det är en olycklig och felaktig beskrivning av Strategafonderna.

Nordea

Vi tycker såklart att det är olyckligt att Nordea inte tog kontakt med oss redan förra året men är glada att vi med det här svaret får utrymme att berätta mer om hur vi tänker om Strategafonderna. Vi vill också ge en stor eloge till Nordea för att de vill ta en dialog i den här frågan. Vi förstår att det inte är roligt att komma med på listan och vi vill gärna uppmuntra fler som hamnar där att ta dialog med oss och allmänheten. 

Nordea: Ni använder fel fondnamn. Faktafel!

Nordea fortsätter:

Faktafel: Nordea Aktieallokering ingår inte i Strategafonderna. Det har den inte gjort sedan augusti 2018 vilket påtalades förra året. Det finns alltså inte längre någon ren aktiefond i Stratega-familjen och har så inte gjort på mer än två år.

Nordea

Nordea har så klart rätt i att en av fonderna inte längre heter “Nordea Stratega”. I vårt originalinlägg valde vi att kalla den vid dess gamla namn, Stratega 100, och angav det nya namnet i en fotnot. Vi kan hålla med om att vi kunde ha varit tydligare med det – framförallt för att hjälpa vår läsare att undvika fonden – och har nu förtydligat det genom att skriva det direkt i texten istället för i en fotnot. 

Vi noterar också att Nordea inte längre tycker att den tillhör Strategafamiljen, men konstaterar att den fortfarande förvaltas på samma sätt och med samma metodik som de övriga Strategafonderna. Siffran i Strategafondernas namn visar hur stor andel som investerats i aktierelaterade innehav. Oavsett om det handlar om att investera i andra aktiefonder (Nordeafonder då såklart) eller rena aktier så finns samma innehav med till olika andel. Det innebär att Nordea Stratega 70 hade lika gärna kunnat investera 70% av tillgångarna i Nordea Aktieallokering, Nordea Stratega 50 hade lika gärna kunnat investera 50% av tillgångarna, osv. Vi tycker att det är ett tillräckligt argument för att klumpa ihop dem i Strategafamiljen. Vi respekterar att Nordea tycker annorlunda, men vi står fast vid vår ihopklumpning och tycker inte att det är ett faktafel.

Småspararguidens jämförelse av de största innehaven i fonderna Nordea Aktieallokering och Nordea Stratega 70. Källa: Nordea

Nyckeln för att försöka utvärdera samtliga Strategafonderna ligger i att se hur deras förmåga är att placera sin aktieportfölj. Det skrev vi också i vår kritik: 

Det är svårt att försöka sig på att utvärdera fonderna. Eftersom de är blandfonder saknar de antingen jämförelseindex eller jämför sig med något index som har en annan andel aktier, vilket gör jämförelsen irrelevant. Vi kikade därför på hur det gått för Nordeas rena aktiefond jämfört med att investera i ett globalt index.

Nordeas Aktieallokering har systematiskt underpresterat jämfört med det välkända globala indexet MSCI All Country World Index.

Siffrorna är tydliga: sedan start har fonden gått upp 218% medan världsindex gått upp 277%. Skillnaden motsvarar precis den långsiktiga effekten av den höga avgiften.

Småspararguidens tidigare kritik mot Nordeas Strategafonder

Vi kommer alltså fortsätta bevaka fonden Nordea Aktieallokering i anslutning till Strategafonderna oavsett vad fonderna heter.

Men Strategafonderna har ju presterat bättre än sin kategori?

Nordeas mail fortsätter med att lyfta fram de fyra blandfonderna som särskilt bra i relation till sina respektive Morningstarkategorier.

1. Stratega 10 har sedan start 2004 inte haft ett enda år med negativ utveckling vilket bör ses som ett bra kvitto då den ska vara en av de tryggaste placeringarna inom Strategafamiljen. Den har även presterat bättre än fonder i samma kategori på Morningstar på fem års sikt.

2. Stratega 30 har fem stjärnor av Morningstar och är i skrivande stund bästa fond i sin kategori sett på avkastning de senaste fem åren (se bild nedan).

3. Stratega 50 har fyra stjärnor av Morningstar och även den har presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori på Morningstar senaste fem åren.

4. Stratega 70 har också den presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori på Morningstar senaste fem åren.

Nordea

Här gäller det att komma ihåg att dessa kategorier är oerhört trubbiga. Fonderna Stratega 10 och Stratega 30 hör till exempel båda till kategorin “Blandfond, försiktig” trots att det är mycket stor skillnad på att ha 10% eller 30% aktier i sin portfölj. Enligt vår mening gör det jämförelsen med kategorier vilseledande. Dessutom är jämförelseindexet för samma kategori definierad som 75%CitiSwGBI & 12.5%MSCISw & 12.5%MSCIWd. Dvs ett index med 25% aktier. Inte konstigt att en fond med 30% aktier slår det över tid.

Samma finess ser vi för Stratega 70. Dess kategori “Blandfond, aggressiv” har 60% aktier i sitt jämförelseindex.

Väljer kunderna Strategafonderna, eller är det rådgivaren?

I vår kritik skrev vi: Vår erfarenhet från att ha pratat med hundratals konsumenter är att dessa fonder väljs uteslutande ut av bankernas säljare. Inte i något fall har konsumenten själv tagit initiativ till att spara i dessa fonder.

Såhär svarar Nordea:

Många kunder vill ha en enkel lösning men de vill sällan bara ha en aktiefond utan också en större eller mindre del räntefonder för att anpassa sparandet till lämplig risknivå. Vad gäller Strategafonderna, som är blandfonder, bygger dessa på just det, taktisk allokering, där förvaltarna hjälper kunderna att välja de bästa aktierna, aktiefonderna och/eller ränteplaceringarna samt säkerställa att fördelningen mellan aktier och räntor bibehålls. På så vis ger Strategafonderna värde till kunderna och i relation till liknande produkter, enligt Morningstars jämförbara kategori, är de konkurrenskraftiga.

Nordea

Nyckeln här är skrivningen “där förvaltarna hjälper kunderna att välja de bästa aktierna”. Det är just det vi visat att de inte lyckats göra när vi ser att aktiedelen av Strategafonderna förvaltas sämre än index. Att vara konkurrenskraftig är heller inte samma sak som att vara bra, eftersom det inom segmentet blandfonder finns gott om andra dåliga fonder.

Vi står fast vid att du gör klokast i att undvika Nordeas Strategafonder och istället själva fördelar pengarna mellan en billig global indexfond och ett sparkonto

Osäker vilken fördelning som passar dig? Prova vår Sparguide eller härma fördelningen från den blandfond du tidigare blivit rekommenderad av bankens säljare.

Nordeas mail i sin helhet

För att vara helt transparenta publicerar vi här Nordeas mail i sin helhet utan att namnge personen. 


Hej Patrick,

Vi har tagit del av er nya ranking där Nordeas Strategafonder får kritik. Nordea välkomnar granskningar av det slag som Småspararguiden gör, det är dock viktigt att granskningen görs saklig och korrekt. Förra året besvarade vi er undersökning till media och belyste även ett viktigt faktafel. Det skulle givetvis även ha säkerställts att den informationen nådde er. Med tanke på att det upprepas i år förstår jag att så inte var fallet. Hoppas att nedan kan förklara varför vi tycker det är en olycklig och felaktig beskrivning av Strategafonderna. Tacksam för bekräftelse på att ni tagit del av nedan.

Faktafel:

Nordea Aktieallokering ingår inte i Strategafonderna. Det har den inte gjort sedan augusti 2018 vilket påtalades förra året. Det finns alltså inte längre någon ren aktiefond i Stratega-familjen och har så inte gjort på mer än två år.

För de kvarvarande fonderna, som alltså är i fokus för Strategafonderna:

  1. Stratega 10 har sedan start 2004 inte haft ett enda år med negativ utveckling vilket bör ses som ett bra kvitto då den ska vara en av de tryggaste placeringarna inom Strategafamiljen. Den har även presterat bättre än fonder i samma kategori på Morningstar på fem års sikt.
  2. Stratega 30 har fem stjärnor av Morningstar och är i skrivande stund bästa fond i sin kategori sett på avkastning de senaste fem åren (se bild nedan).
  3. Stratega 50 har fyra stjärnor av Morningstar och även den har presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori på Morningstar senaste fem åren.
  4. Stratega 70 har också den presterat bättre än genomsnittet av fonderna i samma kategori på Morningstar senaste fem åren.

Ang. att kunder oftast väljer Strategafonderna via rådgivning:

Många kunder vill ha en enkel lösning men de vill sällan bara ha en aktiefond utan också en större eller mindre del räntefonder för att anpassa sparandet till lämplig risknivå. Vad gäller Strategafonderna, som är blandfonder, bygger dessa på just det, taktisk allokering, där förvaltarna hjälper kunderna att välja de bästa aktierna, aktiefonderna och/eller ränteplaceringarna samt säkerställa att fördelningen mellan aktier och räntor bibehålls. På så vis ger Strategafonderna värde till kunderna och i relation till liknande produkter, enligt Morningstars jämförbara kategori, är de konkurrenskraftiga.

Mvh

XXX

Senior Communicator & Press Officer

Business Development

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.