Vi lämnar remissvar på lagförslaget om flyttavgifter

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


För två månader sedan kom en promemoria från Finansdepartementet med lagändringsförslag om att sätta ett tak på 600 kr för flytt- och återköpsavgifter för kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar med fondförvaltning. Ett bra förslag för småspararna tycker vi, så vi lämnade ett remissvar. Här lägger vi ut texten i sin helhet.

Småspararguiden har inte bjudits in att yttra sig om promemorian men som en av få oberoende finansiella rådgivare tar vi oss friheten att göra det ändå. Utöver att hjälpa konsumenter navigera sin privatekonomi har vi med en journalistisk gärning också varit drivande i att avslöja både skandalbolagen i premiepensionssystemet och peka på de många orimliga villkor som drabbar konsumenter på finansmarknaden. Vi är visserligen en liten aktör men med erfarenhet av att ha analyserat och resonerat med över tusen vanliga småsparare om deras sparande lämnar vi gärna synpunkter på frågan från den vanliga konsumentens perspektiv såsom vi uppfattar det.

Sammanfattning

Avgifterna för flytt av pensionskapital är i starkt behov av reglering och Finansdepartementets förslag om en avgift på 0,0127 prisbasbelopp (cirka 600 kr) är något vi välkomnar. Det motsvarar en rimlig administrativ avgift för att hantera flyttkostnaden. Avgiften för mindre pensionskapital kunde lämpligen hanteras genom en formulering liknande “en avgift på 0,0127 prisbasbelopp, dock max 1% av pensionskapitalet”, istället för ingen avgift alls.

Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

En fri flytträtt av pensionskapital, till att börja med för fond- och depåförsäkringar, är välkommet dels för att de försäkrade inte ska kunna låsas fast i dyra försäkringsprodukter vars konstruktion i grunden innebär ett stort utflöde av svårbegripliga och dolda avgifter, till försäkringsbolag, banker och förmedlare. Skyddet idag, för konsumenter vid köp av finansiella produkter, har stor förbättringspotential och då speciellt gällande långa avtal som pensionssparande just är. 

För att säkerställa ett starkt skydd för pensionssparandet anser vi också att taket för flyttavgiften behöver kompletteras med regelverk som:

  1. Förhindrar banker och andra som tillhandahåller bostadslån, att knyta ränterabatter till olika helkundskoncept, där ränterabattens storlek påverkas av flytt av pensionskapital. För gemene man är det svårt att överblicka konsekvenserna av eventuell flytt och risken är också att kostnaden för lånet idag upplevs som viktigare än pensionen om 20 år.
  2. Provisionsförbud, eller ett (lågt) tak för provisioner vid flytt av kapital bör också övervägas. Eventuellt kan det bli självreglerande, då försäkringsbolagen riskera att stå med kostnaden, om kunden flyttar ut igen, men givet rörligheten i allmänhet, kan det finnas försäkringsbolag som bedömer risken som liten.

Köpa rådgivning med pensionskapital

Vi är dock inte negativa till en möjlighet för de försäkrade att köpa rådgivning genom avräkning från försäkringskapitalet, alternativt premieinbetalningarna. I dagsläget innebär provisionsmodellerna att rådgivningskostnaden är såväl momsfri som avdragsgill (för arbetsgivaren och då även indirekt för den anställde, samt för privata pensioner). Vi anser att riktig, oberoende rådgivning bör kunna tillhandahållas med samma skatteramar, som provisionsbaserad försäljning. Hjälp vid vissa privatekonomiska frågor behövs och idag är det öppen dörr för dyr “gratis” så kallad rådgivning. Arvoderad rådgivning bör dock ha kravet att alltid anges i kronor och inte olika otydliga procent relaterat till kapital eller annat. Det ska vara enkelt att förstå vad rådgivningen kostar och den bör vara oberoende.

Sverige behöver en fungerande rådgivningsmarknad för finansiella produkter och tjänster. Idag finns bara säljare på banker, försäkrings- och fondbolag, som dessutom skattesubventioneras relativt om en privatperson skulle vilja köpa riktig oberoende rådgivning. Det är inte rimligt och innebär att folk luras på sina pensioner och även annat sparkapital, då säljarna uppfattas som “gratis”. 

Är det synd om de kvarvarande kunderna?

Nej, det är bolagen och deras ägare som får ta smällen. Om bolagen måste höja kostnaderna så står det de andra kvarvarande kunderna i fondförsäkringsbolaget fritt att också lämna. Vi är medvetna om att det finns fondförsäkringsbolag som ägs av ömsesidiga bolag, men anser att kunderna i de ömsesidiga bolagen får reda sig själva på eget kapital i det egna bolaget och inte fortsättningsvis kunna fortsätta tjäna för mycket pengar på andras pensioner. Det torde också innebära att försäkringsbolagen framledes inte tecknar förmedlingsavtal som innebär risk för framtida kostnader, om kund flyttar. Dvs förhoppningsvis döden för höga provisioner, som behöver amorteras över lång tid, för att inte skrämma slag på kunderna.

Ingen annan bransch kommer undan med att låsa in sina kunder för att det annars skulle missgynna de andra kunderna. Friskis & Svettis tillåter att man avslutar sitt medlemskap eller gymkort utan att beklaga sig över att det kan driva upp priserna för de andra som fortsätter jympa.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahn är teknisk fysiker, tidigare risk- och hedgefondanalytiker, grävande finansgranskare och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.