Regeringen föreslår kraftigt sänkta flyttavgifter från 2021

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Under 2019 har vi bevakat frågan som rör reglering av vilka avgifter pensionsbolag för ta ut från konsumenter som vill flytta sitt sparande. Regeringens fick bakläxa på sitt mesiga förslag från riksdagen och kom i veckan därför med ett nytt bud. Ett avgiftstak på 600 kr! Grattis svenska konsumenter!

Bakgrund i flytträttsfrågan

Länge har det varit ett utbrett problem med höga avgifter och inlåsningseffekter för pensionssparande. Om det inte varit rena flyttförbud så har ibland flyttavgifterna varit så höga att de i praktiken inneburit ett hinder för att flytta sina pengar. När Per Bolund och regeringen lämnade en proposition för att råda bot på detta menade vi att det var ett alldeles för lamt förslag. Detta redogjorde vi för i Sveriges Radio Plånboken i P1.

Småspararguidens inlägg 2019-09-17

I elfte timmen vaknade de borgerliga partierna och krävde att regeringen hörsammade kritiken, som vi inte var ensamma om. Finansutskottet krävde alltså ytterliga lagförslag efter att de mesiga klubbades igenom.

Småspararguidens inlägg 2019-10-10

Beslutet kom 13 november och innebar att regeringen tvingades komma med ytterligare skärpa i lagstiftningen. En bakläxa alltså.

Småspararguidens inlägg 2019-11-28

Nya beskedet sätter taket till 600 kr

I veckan gick regeringen ut med en promemoria som föreslår att fondförsäkringar som inte är kollektivavtalade maximalt får kosta 600 kr att flytta. Och om kapitalet är lägre än ett prisbasbelopp, 47 300 kr för år 2020, så får ingen avgift tas ut. Detsamma gäller återköp av kapitalförsäkringar.

Försäkringar från före 2007 påverkas ej

Förslaget gäller inte för gamla fondförsäkringar som tecknats före 1 juli 2007 eftersom vi fick lagstadgad flytträtt efter det datumet. Det är känsligt med retroaktiv lagstiftning. Men det kan komma ytterligare förslag i både avgiftsfrågan och flytträttsfrågan för gamla försäkringar, skriver regeringen i promemorian:

För att kunna ta ställning till om retroaktiv lagstiftning bör införas krävs, av rättssäkerhetsskäl, bl.a. en noggrann utredning av de rättsförhållanden som lagstiftningen berör. Det behöver göras en analys av befintliga avtal och av hur avtalsvillkor påverkas av att försäkringstagaren får flytträtt. Det  innebär att omfattande utredning behöver inhämtas och analyseras. Frågan om en utvidgad återköps- och flytträtt för sådana försäkringar hanteras därför inte i detta sammanhang utan kommer att utredas separat.

Regeringens promemoria

Slutfuskat för Folksam och Movestic?

Nordnet har även rapporterat om hur Folksam och Movestic medvetet utnyttjat den ursprungliga lagändringen till att i vissa fall HÖJA flyttavgifterna. Något som även DI skrivit om.

Om lagförslaget blir verklighet blir det ett slut på det också tack och lov.

Vad händer härnäst?

Förslaget är ute på remiss fram till 22 april 2020 och föreslås gälla från 1 januari 2021. För den som funderar på att flytta en pensionsförsäkring eller vill återköpa en kapitalförsäkring kan det alltså vara klokt att vänta med det till efter årsskiftet.

Det gäller också att hålla utkik efter om det kan komma fler lagförslag som påverkar sparande som startats före 2007. Hursomhelst är detta naturligtvis ett mycket positivt besked för de konsumenter som annars kunde vara tvungna att vänta flera år på att få ned sina flyttavgifter från tiotusentals kronor.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.