Hur global är en globalfond?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Hej! Ni rekommenderar aktiefonden Länsförsäkringar Global Indexnära p g a låg avgift och stor riskspridning eftersom den är global. Men hur global är den egentligen? När jag kollade består den till 63% av nordamerikanska och till 23,5 % av västeuropeiska aktier. Hur funkar det då med riskspridningen egentligen om fonden är så starkt beroende (närmare 90%) av dessa två  ekonomisk starkt sammanflätade regioner?

SVAR: Du ställer helt klart en relevant fråga. En globalfond låter kanske som en större riskspridning än vad den är. Den globala ekonomin, särskilt Europa och Nordamerika, är tätt sammanflätade. Får vi en rejäl kris likt den 2008 så kommer det inte hjälpa nämnvärt att man har en globalfond istället för en Sverigefond. Kommer det däremot en lokal kris likt den på tidigt 90-tal så är ju en globalfond helt klart att föredra. Dessutom är du redan högt exponerad mot svensk ekonomi bara genom att bo och jobba i Sverige.

Vi vill dock tona ned det här procentuella fördelningarna en aning. De flesta globalfonder investerar i tämligen stora bolag och de flesta av dem är multinationella. En stor andel må ha sitt huvudkontor i USA, men var intäkterna kommer ifrån är troligtvis betydligt jämnare fördelat. Det betyder inte att de procentuella fördelningarna är oviktiga och amerikanska bolag är förstås mer exponerade mot USA:s ekonomi än tyska, men det hela är lite mer komplext än så.

Med detta i åtanke tycker vi inte att det är så stor skillnad att ha en Europa-fond eller USA-fond istället för en globalfond. En Asien-fond går förstås också bra. Det viktigaste är att den är någorlunda bred och inte har onödigt specifika exponeringar. USA sitter så mycket ihop med världsmarknaden att det är mer eller mindre oundvikligt, men man behöver inte exponera sig kraftigt mot Sverige, Indonesien eller Italien om man kan undvika det.

Vill man diversifiera sig ytterligare får man gå in på mer omogna marknader. De är ofta fortfarande tämligen beroende av den sammanflätade globala ekonomin, men inte riktigt lika mycket. Lite förenklat kan man säga att ju mer omogen marknad, desto lägre korrelation mot världsindex. Dock brukar det också betyda högre avgifter och en mer instabil ekonomi. Vi tycker inte att det alltid behöver vara fel, men vi ser inte heller en så stor poäng att vi rekommenderar det.

Om man vill gå in på överkurs så säger finansiell teori att om det skulle finnas marknader som skapar en högre riskjusterad avkastning på den totala portföljen så borde professionella investerare investera i dem tills de har drivit upp priset så mycket att det inte längre lönar sig. Och då har professionella investerare oftast möjlighet att investera till lägre kostnader än vad du som privatperson har. Slutsatsen av det är att det inte bör vara attraktivt för dig att göra en sådan investering.

För övrigt har vi varit så långsamma med att svara på din fråga att vi har hunnit byta favoritfond. Vi gillar fortfarande Länsförsäkringar Global Indexnära, men vår nya favoritfond är Avanza Global.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har över 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.