Därför bör Exceeds kunder inte gå med på att flyttas till Nord och Ymer

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Finansinspektionen drog nyligen in tillståndet för finanssäljarbolaget Exceed. Bolaget uppmanar nu sina kunder via brev att flytta sitt sparande till Nord Fondkommission och ta råd av Ymer, en nystartad finansaktör. Vi har fått frågor från Exceeds kunder och råder till att aktivt undvika Exceeds förslag.

Exceed blev nyligen avstängda av Finansinspektionen

I juni i år meddelade Finansinspektionen att de dragit in tillståndet för skandalbolaget Exceed att bedriva verksamhet. Orsaken var att de genomgående brutit mot kundskyddsregler, sålt onödigt komplexa produkter, lämnat missvisande uppgifter om sina avgifter och ovanpå allt försvårat myndighetens granskning av överträdelserna. Enligt beslutet skall verksamheten upphöra senast 2 september 2020. Exceed har tidigare fått en varning från Finansinspektionen och har även tagits upp på vår årliga lista över finansbranschens skitprodukter. Dessutom har jag fått uppleva deras metoder på nära håll när min pappa höll på att luras av en av deras säljare.

Kunderna uppmanas att flytta till Nord och Ymer

Vi på Småspararguiden har tagit del av de brev Exceed skickat till sina kunder (se breven i sin helhet längre ned). Där redogörs för att verksamheten överlåts till plattformen Nord Fondkommission och fortsatt rådgivning erbjuds genom Ymer Partners.

Nord Fondkommission är ett värdepappersbolag som erbjuder en plattform med konton och en uppsjö fonder. De lyfter gärna fram sina egna särskilt dyra fonder, “nya spännande tillgångsslag”, samt strukturerade produkter; just den produkttyp som Exceed specialiserade sig på och var hårt kritiserade för.

Skärmdump från nordfk.se

Värt att känna till om Nord är att Finansinspektionen har en pågående undersökning om omsorgsplikt vid rådgivning mot bolaget. Exakt vad som ligger bakom Fi:s rubricering av ärendet berättar inte myndigheten. Men enligt Daniel Eriksson, expert hos regelverkskonsulten Luminatum, kan det handla om att man inte tillräckligt noga tagit reda på kundens behov utan snarare satsat på att sälja det som varit mest lönsamt för säljarna. Detta skriver Pensionsnyheterna i sitt nyhetsbrev.

Ymer Partners är en helt nystartad rådgivningsaktör och försäkringsförmedlare som delar adress med Nord. VD och kontaktperson på Ymer är Peter Uvelid som har ett förfluten inom många finansbolag. Bland andra Mangold, Navigera och Max Matthiessen som alla figurerat på våra årliga listor över branschens finansbranschens skitprodukter. Vi kontaktade Finansinspektionen för att gräva lite djupare i vilka personer som är involverade men fick till svar att bolaget är så pass nytt att deras ansökan som kom in i maj i år inte hunnit gå till beslut än. Det finns således inga handlingar att begära ut. Vi får nöja oss med att läsa om hur de själva beskriver sig i brevet till Exceeds kunder:

Ny möjlighet för dig som kund hos Exceed

Exceeds rådgivningsverksamhet tas över av Ymer. Det innebär att ett antal rådgivare från Exceed kommer att finnas kvar vid din sida.

Rådgivningsverksamheten, som är en mycket fin del att bygga vidare på och har otroligt många nöjda kunder – över 80% har varit kunder i mer än fem år – kommer dock att leva kvar hos annan aktör. Rådgivningsdelens attraktivitet visade sig inte minst i det stora antal starka och etablerade aktörer – allt från banker till värdepappersföretag – som var intresserade av att ta över verksamheten. Ymer Partners valdes till slut ut i den processen. Det är ett modernt private banking företag inom samma koncern som Nord Fondkommission. Förutom rådgivare som du känner dig trygg med får du tillgång till ett av marknadens vassaste rådgivningsverktyg. Hos Ymer Partners kommer nu rådgivarna fortsätta med löpande uppföljning och förvaltning av dina investeringar. Alltid på ett professionellt och transparent sätt. Och med en odelad omsorg om dig som kund.

Här vill vi varna för att affärsidén, sparprodukterna och rådgivningen kan komma att fortsätta i samma anda som den Finansinspektionen kritiserat. Nord förmedlar liknande problematiska produkter och Exceeds rådgivare skulle kunna fortsätta med business as usual under det nya varumärket Ymer. 

Vad göra som tidigare Exceed-kund?

Det finns alltså anledning för dig som kund att inte vara passiv när Exceed i sitt brev presenterar dessa tre alternativ för kundernas konton och investeringar: 

  1. Godkänn en överlåtelse av dina konton till Nord Fondkommission
  2. Flytta dina konton till valfri annat bolag
  3. Var helt passiv vilket leder till att eventuell depå flyttas till något ospecificerat bolag samt att eventuell ISK avslutas och innehaven säljs

Enligt våra allmänna råd hänvisar vi dig till att flytta konton till någon av nätbankerna Avanza eller Nordnet eftersom det innebär minimalt med avgifter och ett utbud med de billigaste och bästa fonderna. Eftersom Nord Fondkommission uppvisar förkärlek för problematiska produkter och dessutom granskas av Finansinspektionen avråder vi dig starkt från att flytta dit.

Pålurad strukturerade produkter? Var inte passiv!

Kunder som blivit pålurade strukturerade produkter inom kontoformen ISK och inte gör något alls riskerar att se dessa tvångssäljas till ett pris som kanske inte är marknadsmässigt. Eller för att prata svenska: man förlorar sannolikt pengar. Därför är det bäst att vara aktiv och välja punkt 2 ovan samt se över sina placeringar när kontona landat tryggt hos en annan aktör.

Framtida rådgivning

Ymer, Exceed och liknande aktörer kallar sig rådgivare, men agerar oftare som säljare. Fördelen är att själva samtalet med säljaren är gratis, men följer du deras “råd” får du betala mångdubbelt upp i löpande höga avgifter. 

Vill du undvika det får du endera läsa på själv eller ta hjälp av en oberoende rådgivare som inte får provision på att sälja dyrt sparande utan istället tar rimligt betalt för själva råden.

Vill du läsa på själv har vi mycket gratismaterial på vår hemsida. Se tex vår Sparguide, Fondguide, Blogg och vår Småspararjour där vi svarar på läsarfrågor. Eller köp vår bok Mer Pengar för Pengarna.

Vill du ha oberoende rådgivning erbjuder vi det också. 

Notera alltså att vi talar i egen sak här eftersom vi säljer rådgivning, men pröva gärna att googla på oberoende rådgivning så kommer du att se att det är fler än vi som förespråkar den modellen.


Exceeds brev 1 till kunderna

Ny möjlighet för dig som kund hos Exceed

Exceeds rådgivningsverksamhet tas över av Ymer. Det innebär att ett antal rådgivare från Exceed kommer att finnas kvar vid din sida. Exceeds värdepappersbolag har fått tillståndet indraget av FI, och därför kommer den tillståndspliktiga verksamheten att avvecklas i enlighet med FI:s beslut.

Rådgivningsverksamheten, som är en mycket fin del att bygga vidare på och har otroligt många nöjda kunder – över 80% har varit kunder i mer än fem år – kommer dock att leva kvar hos annan aktör. Rådgivningsdelens attraktivitet visade sig inte minst i det stora antal starka och etablerade aktörer – allt från banker till värdepappersföretag – som var intresserade av att ta över verksamheten.

Ymer Partners valdes till slut ut i den processen. Det är ett modernt private banking företag inom samma koncern som Nord Fondkommission. Förutom rådgivare som du känner dig trygg med får du tillgång till ett av marknadens vassaste rådgivningsverktyg.

Hos Ymer Partners kommer nu rådgivarna fortsätta med löpande uppföljning och förvaltning av dina investeringar. Alltid på ett professionellt och transparent sätt. Och med en odelad omsorg om dig som kund.

Mer information till dig om Ymer Partner och hantering av fortsatt avtalsrelation och kommunikation med Dig som kund, kommer inom kort från Ymer och från din rådgivare.

Exceed återkommer inom kort med mer detaljerad information gällande uppsägning och överflytt av dina placeringar till Ymer. Vid frågor kontakta din rådgivare eller ring 08-505 998 00 alternativt på info@exceed.se.

Exceed Capital Sverige AB

Exceeds brev 2 till kunderna

Uppsägning av avtal

Exceed Capital Sverige AB:s styrelse har, som en konsekvens av Finansinspektionens beslut att återkalla Exceeds tillstånd, beslutat att avveckla bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Finansinspektionen har beslutat att verksamheten ska upphöra senast den 2 september 2020. Som en följd av detta behöver Exceed säga upp de avtal du har med bolaget, allt i enlighet med vad som anges i de allmänna villkoren för respektive avtal. 

Du som är kund måste omgående fatta ett beslut om hur du vill göra med de placeringar  -inklusive ISK- och likvida medel som du har i depå hos Exceed. 

För att säkerställa att alla kunder hos Exceed skall kunna välja att bli väl omhändertagna av en personlig rådgivare även fortsättningsvis, har Exceed tecknat ett avtal med Ymer Kapital och Försäkring om överlåtelse av rådgivningsverksamheten. Detta innebär bland annat att nästan alla tidigare rådgivare på Exceed nu arbetar på Ymer. Genom Ymer kommer du att få tillgång till minst samma tjänste- och produktutbud som du haft hos Exceed. Ymer är en del av den koncern där Nord Fondkommission ingår.

För dig som väljer att flytta dina tillgångar på din depå eller ditt ISK till Nord Fondkommission har vi tillsammans med Nord Fondkommission förberett en enkel process: 

Du kan välja något av följande alternativ.

  1. Du vill flytta tillgångarna i depå och ISK från Exceed till Nord Fondkommission. Det enda som krävs är att du som kund godkänner att Exceed delar med sig av de kunduppgifter som Exceed har till Nord Fondkommission. Nord Fondkommission kommer därefter att kontakta dig och informera dig om avtal och villkor för ny depå eller ISK hos Nord Fondkommission, samt ingå nytt depå- eller ISK-avtal. 
  2. I det fall du vill att dina tillgångar flyttas till ett annat depåinstitut än Nord Fondkommission måste du på egen hand kontakta ett annat företag och därefter kontakta Exceed för att fylla i och signera nödvändiga blanketter med information om vart du önskar flytta dina tillgångar. Därefter kommer Exceed att genomföra flytten enligt lämnade instruktioner.
  3.  I det fall du varken genomför en flytt av depå eller ISK till Nord Fondkommission enligt alternativ 1 eller instruerar Exceed om att tillgångarna skall flyttas enligt alternativ 2 inom 30 dagar för ISK respektive 60 dagar för depå kommer Exceed agera i enlighet med de allmänna villkoren för ISK- respektive depåavtal. 
  • För ISK innebär det att samtliga innehav kommer att avyttras 30 dagar efter denna uppsägning till rådande marknadskurs, därefter kommer likviden att betalas ut till angivet konto. Viktigt att komma ihåg är att försäljningen av innehav kan leda till förluster. 
  • För dig med vanlig depå innebär det att du som kund medger att ett VP-konto öppnas hos ett annat institut i ditt namn och att tillgångarna flyttas dit. 

För dig som väljer alternativ 1 ovan, det vill säga flytt av depå eller ISK till Nord Fondkommission, ber vi dig att omgående signera separat skickat e-mail med Bank-ID, avsändare Exceed Capital Sverige AB. E-mailet innehåller ett dokument med motsvarande information som detta utskick. I det fall du inte har möjlighet att signera med Bank-ID vänligen kontakta oss enligt uppgifterna nedan.

Vi vill än en gång passa på att tacka dig för det förtroende du gett oss genom att låta oss hantera dina placeringar. 

Vid eventuella frågor kring ovanstående är Du välkommen att kontakta rådgivare eller Ymer på peter.uvelid@ymerpartners.se alternativt Exceed på 08-505 998 00 eller per mail info@exceed.se.

Med vänliga hälsningar

Jonas Dahlgren

VD  

Härmed godkänner undertecknad att Exceed delar med sig av undertecknads personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att öppna depå eller ISK hos Nord Fondkommission. Undertecknad instruerar samtidigt Exceed att flytta samtliga tillgångar i undertecknads depå eller ISK till Nord Fondkommission.

Om Nord Fondkommission

Nord har idag ett stort utbud av samarbetspartners, däribland mer än 750 fondbolag med över 50 000 fonder, avtal med över 10 banker för utbud av strukturerade produkter, samt flera obligations- samt aktieemittenter. Nord strävar efter att erbjuda mer än själva produkten, inte bara en fond, en aktie, en obligation, utan en samlingsplats. Vi ser alla våra samarbetspartners och kunder som del av vår familj.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.