Flytta från Traditionell försäkring före pensionering?

Småspararjouren


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


FRÅGA: Har inom ramen för löneväxling en traditionell försäkring som heter “Folksam Plan” som jag tror ägs av arbetsgivaren. Har ett kapital på 300000 SEK. Kommer att gå i pension ganska snart (månader). Uppfattar att aktieandelen är väl låg 37-38% och att avgifterna också är lite höga (svårt att få veta precis). Kan man föra över pengarna till en pensionsförsäkring hos exempelvis AMF och är det värt det? Ett annat alternativ är att ta ut pengarna över 5 år och lägga dem i ett ISK investerade exempelvis i en globalfond och en del i ett räntebärande konto eller en räntefond när räntorna stiger framöver. Jag uppfattar att om man väljer kapitalförsäkring hos Folksam eller KPA så betalas alltid pensionen ut från en traditionell försäkring oavsett om man tidigare haft en fondförsäkring. Har ganska goda marginaler i övrigt. Tacksam för råd.

SVAR: Att ge enkla allmänna råd kring pensionsuttag är ofta svårt utan att gå igenom någons hela ekonomi eftersom det är så många parametrar som spelar in, men vi gör ett försök att reda ut några saker som är viktiga. 

Är det dåligt att bli inflyttad i traditionell försäkring?

Precis som du säger så blir du tillbakaflyttad till traditionell försäkring vid pensionering även om du nu väljer att byta till Folksams fondförsäkring. Vill du slippa traditionell försäkring i längden behöver du därför lämna Folksam helt. 

Vi tycker att det är svårt att rekommendera traditionell försäkring just för att transparensen är dålig, att det är svårt att säga om du vinner eller förlorar på omfördelningen av pengar mellan olika sparare och för att aktieandelen är för låg för långsiktigt sparande. 

Avgifterna är som du säger svåra att få reda på. För den som har traditionell försäkring via kollektivavtalad pension är avgiften vad vi kan bedöma* oftast låg. När man, som du, har tjänstepensionen via löneväxling eller tjänstepension utanför kollektivavtal är det svårare att säga vad avgifterna är. Folksam borde åtminstone själva kunna svara på vad den officiella avgiften är**. 

Enligt oberoende konsumenternas.se skall försäkringsavgiften för ditt sparande vara 288 kronor plus 0,80% per år samt en förvaltningsavgift på 0,06%. Om det stämmer så avråder vi verkligen. 0,06% i förvaltningsavgift är ju lågt och bra, men 0,80% i försäkringsavgift är riktigt dyrt. I bästa fall har din arbetsgivare förhandlat bra så att kostnaderna är lägre.

Vårt starkaste argument mot traditionell försäkring brukar vara just aktieandelen. För dig som snart ska gå i pension är det inte självklart att du ska ha alla pengar i aktiefonder. Möjligtvis kan du fundera på om du har möjlighet att ha 100% aktier i andra pensioner och på så sätt få en lagom aktieandel i helheten?

Går pensionen att flytta?

Vi gissar att den går att flytta, men det är inte säkert. Har pengarna satts in efter 2007 ska du säkert kunna flytta dem. Har de satts in tidigare går det antagligen, men är inte självklart. Traditionell försäkring omfattas tyvärr inte heller av den senaste lagändringen som sänker flyttkostnaden för fondförsäkringar så i värsta fall blir det dyrt att flytta.  

Om den här löneväxlingen är från din nuvarande arbetsgivare kan du inte heller flytta den förrän inbetalningarna slutar och den blir något som kallas ett fribrev. Du kan endera sluta löneväxla eller så väntar du tills du går i pension och flyttar då. Nackdelen med det senare är att du inte kan börja ta ut den förrän du hunnit flytta vilket kan ta några månader.

Ta ut snabbt och spara i ett ISK?

Att ta ut pensionen snabbt och istället spara privat i ett ISK kan vara ett riktigt bra alternativ. Det beror dock på hur din övriga pension/inkomst ser ut och hur det slår skattemässigt. Den viktigaste frågan är om du kommer upp till brytpunkten för statlig inkomstskatt som för 2021 är 44 800 kr/månad. Tar du ut de här 300 000 kronorna på fem år blir det ca 5 000 kr/månad. 

  1. Om du har en genomsnittlig pension och inte tar ut allt annat också på fem år så kommer du inte upp i den här inkomsten som pensionär ändå och slipper statlig inkomstskatt hur du än gör. Då blir det inget problem att ta ut den här pensionen på fem år.
  2. Om du har en superbra pension och kommer att få mer än 44 800 kr/månad livet ut oavsett hur du sprider ut just den här pensionen så spelar det inte heller någon roll. Då får du förr eller senare betala statlig inkomstskatt hur du än gör och kan lika gärna ta ut den här på fem år.
  3. Om du har en pension som är hög, men inte extremt hög kan det däremot vara bra att tänka till. Då kan det bli så att du kommer över tröskeln och får betala betydligt högre skatt om du tar ut den snabbt än om du delar upp den över längre tid. Beroende på hur dina andra pensioner ser ut kan du möjligtvis kompensera för det genom att vänta med att ta ut någon annan pension, men då ska du ha en i lagom storlek så att helheten blir lagom. 

Andra skattemässiga faktorer som spelar in är att du betalar en lägre årlig schablonmässig kapitalskatt på pengar du har i en tjänstepension än på pengar du har på ett ISK (0,08% vs 0,38%) och att du betalar en lägre inkomstskatt från och med det året du fyller 66 år. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är svaret tyvärr “det beror på”. Det är inte omöjligt att det är en bra idé att flytta, men inte heller självklart. Vi rekommenderar för det första att försöka få ur Folksam vad avgiften blir. 

Om du vill ha mer hjälp än så föreslår vi att ta hjälp av en oberoende rådgivare som till exempel oss eller Kollberg & Enqvist. De är lite dyrare än vi, men har en infrastruktur på plats så att de kan samla in all data åt dig och göra simuleringar på ett sätt som vi inte kan.  

* Traditionell försäkring sitter ihop med bolagets övriga ekonomi på ett sätt som fonder inte gör. Folksam är ett så kallat ömsesidigt bolag som ägs av kunderna. Här är pengarna som förvaltas i traditionell försäkring en del av bolagets riskkapital. Det betyder att om du har tur och Folksam gör vinst kan du få lite pengar, men om Folksam istället gör en förlust kommer kunderna (eller åtminstone en del av dem) att drabbas.

** Traditionella försäkringar ska också ha en avgift specificerad. Den är inte riktigt hela sanningen (se fotnot ovan), men det närmaste man kommer. Ibland kan den vara uppdelad på försäkringsavgift och förvaltningsavgift.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Andreas Runnemo

Andreas Runnemo har 10 års erfarenhet från finansbranschen där han innan Småspararguiden har jobbat på hedgefond, storbank och livförsäkringsbolag. Trots att han själv har suttit på hedgefond och byggt avancerade algoritmer för att slå börsen har han alltid haft sina egna pengar i billiga indexfonder. Andreas är civilingenjör från KTH (Teknisk Fysik) med inriktning finansiell matematik och civilekonom från Handels.