Bolagen snyftar över kommande avgiftstak – skyller på corona

Blogg


Behöver du ytterligare hjälp? Prova Småspararguidens oberoende rådgivning!


Regeringen kom för en dryg månad sedan med det kraftfulla förslaget att sätta ett maxtak på avgifter för att byta bolag för pensionssparanden till 600 kr. Något som naturligtvis inte mottogs med varm hand av den delen av branschen som livnär sig på höga avgifter och inlåsning. I förra veckan kom snyftningen: ett brev där de ber regeringen att skjuta på frågan med hänvisning till coronapandemin.

Bakgrund

Frågan om flytträtt av pensionsförsäkringar har blivit en segdragen följetong som vi rapporterat om flitigt senaste året. Grundproblemet är att många pensionsbolag tar höga årliga avgifter från sina kunder. Samtidigt hindrar de i praktiken samma kunder att byta bolag för pensionsförsäkringar eller återköpa kapitalförsäkringar antingen genom regelrätt flyttförbud eller genom flytt-/återköpsavgifter som kan vara så höga som flera tiotusentals kronor.

Per Bolund och regeringen lämnade först ett lamt lagförslag som vi kritiserade i Sveriges Radio Plånboken.

Finansutskottet vaknade i sista stund och krävde ytterligare lagförslag för att bättre på konsumenternas skydd.

När beslutet sedan kom villkorades det med just den typen av skärpningar som de borgerliga partierna begärt.

I mars i år kom så regeringens svar på bakläxan: ett avgiftstak på 600 kr för flytt av pensionsförsäkringar.

Pensionsbolagens brev till Bolund

I ett brev daterat 6 april 2020 vänder sig sju pensionsbolag till finansmarknadsminister Per Bolund med en vädjan regeringen om att skjuta på lagstiftningsprocessen:

Detta med hänvisning till det uppkomna exceptionella läget som pandemin covid-19 innebär. Undertecknarna anger i detta brev att synnerligen särskilda omständigheter föreligger och att processen bör pausas och återupptas vid en senare tidpunkt, samt att ikraftträdandet av lagändringarna således förskjuts.

Bolagen som skrivit på

Bolagen som skrivit under brevet tillhör föga förvånande just de bolag som har mest att förlora på att kunderna ges möjlighet att flytta från höga avgifter.

 • Folksam
 • Futur Pension (tidigare Danica)
 • Länsförsäkringar
 • Movestic
 • SEB
 • Skandia
 • Swedbank

Bolagen som inte skrivit på

Nordea, Handelsbanken och SPP har inte skrivit på, trots att de lär riskera att förlora på flytträtten precis som övriga bolag med höga avgifter. Vi vet inte anledningen, men det är iallafall positivt att de inte anslutit sig. Avanza, Nordnet och Brummer har så länge vi kan minnas aldrig haft några flyttavgifter över huvud taget och de har också varit pådrivande i frågan.

Bolagen som inte har någon anledning att befatta sig med frågan

Följande bolag figurerar inom kollektivavtalsområdet och har därför inte flyttavgifter i procent av kapitalet.

 • Alecta
 • AMF
 • KPA
 • Kåpan

Politikerna verkar inte bry sig

Till branschtidningen Pensionsnyheterna säger ledamoten i finansutskottet Dennis Dioukarev (SD) att det inte anges explicita skäl i skrivelsen till varför propositionen måste skjutas upp.

Det specificeras heller inte på vilket sätt försäkringsbranschen drabbas hårdare än övriga samhället. Fram tills så har gjorts ser jag ingen anledning till varför processen ska senareläggas, om inte regeringen själva bedömer att deras resurser måste prioriteras till samhällskritisk lagstiftning.

Dennis Dioukarev (SD)

Till nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner sa Per Bolund att han “i nuläget ser ingen anledning att skjuta på det” och att ett enigt finansutskott “förväntar sig en snabb hantering“.

Småspararguidens analys

Både Avanzas och Nordnets sparekonomer var tidigt ute i media och fördömde de sju bolagens agerande som omoraliskt och cyniskt. Inte så konstigt eftersom dessa två nätbanker har allt att vinna på uppluckrad flytträtt och lägre flyttavgifter då de har en modell utan varken skalavgifter eller flyttavgifter. När lagen träder i kraft hoppas vi att flyttströmmarna går till bolag med låga avgifter och inte i huvudsak går mellan banker med bredare kontorsnät, men den som lever får se. Vi instämmer rätt och slätt i kritiken mot de sju bolagen. På Twitter försöker Skandias presschef Pontus Haag argumentera i frågan: 

Vår slutsats: det har aldrig varit synd om pensionsbolagen och de tillhör inte de som drabbas värst av corona. Pensionsspararna fortsätter ju betala sina avgifter, även om intäkter från procentuella avgifter av kapital lär minska. Förhoppningsvis blir effekten av detta brev bara en pinsam parentes i bolagens historia av att “tjäna oförtjänta pengar”, som vår kära styrelseordförande Elisabeth Wass konstaterade.

Oberoende rådgiving med Småspararguiden

Om författaren

Patrick Siegbahn

Patrick Siegbahnär grävande finansgranskare, expert i Plånboken i P1, tidigare risk- och hedgefondanalytiker och grundare till Småspararguiden. Läs mer om honom här.